Đơn xin học bổng Nguyễn Thái Bình

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 4 tài liệu

0
197
lượt xem
3
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin học bổng Nguyễn Thái Bình

Mô tả BST Đơn xin học bổng Nguyễn Thái Bình

Nhằm giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm các mẫu đơn, các biểu mẫu được yêu cầu trong các thủ tục hành chính để tham khảo, chúng tôi đã đã sưu tầm và tổng hợp chúng thành bộ sưu tập trên elib.vn. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc bộ sưu tập Đơn xin học bổng Nguyễn Thái Bình. Các bạn có thể tham khảo hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin học bổng Nguyễn Thái Bình

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu được tổng hợp trong bộ sưu tập Đơn xin học bổng Nguyễn Thái Bình. Đồng thời, bạn cũng có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN TỰ GIỚI THIỆU CỦA SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT NHẬN
HỌC BỔNG NGUYỄN THÁI BÌNH
NĂM HỌC 2012-2013

Do đơn vị đào tạo đề cử :.....
Tự nộp hồ sơ :.....

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên (Viết in hoa):.......................................................................................................................
Giới tính:..............................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................................
Dân tộc:................................................................................................................................................
Chứng minh thư nhân dân số: .................................Ngày cấp:.......................Nơi cấp:.......................
Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................................
Nơi ở hiện nay: ...................................................................................................................................
Khóa, ngành, Trường học:..................................................................................................................
Điện thoại:........................................................: Email:.......................................................................
Sở thích cá nhân:..................................................................................................................................
Năng lực nổi trội:.................................................................................................................................
Điểm trung bình học tập năm học 2011-2012:....................................................................................
Xếp loại rèn luyện năm học 2011-2012:..............................................................................................
Đã từng được nhận học bổng: Tên học bổng?Trị giá học bổng?Thời gian nhận học bổng?Đơn vị tổ chức cấp học bổng?Đơn vị tổ chức trao học bổng?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tóm tắt thành tích học tập, rèn luyện và kết quả nghiên cứu khoa học các năm học trước:...............
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Các hoạt động xã hội, đoàn thể ... đã tham gia (ghi rõ chứng nhận, nếu có):.....................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ước mơ, Kế hoạch học tập và dự định nghề nghiệp trong tương lai:...................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH
1. Họ tên bố:.......................................................................Năm sinh:...............................................
Điện thoại liên lạc:..........................................................................................................................
Nghề nghiệp:...................................................................................................................................
Nơi công tác:...................................................................................................................................
Nơi ở hiện nay:................................................................................................................................
2. Họ tên mẹ:.......................................................................Năm sinh:...............................................
Điện thoại liên lạc:..........................................................................................................................
Nghề nghiệp:...................................................................................................................................
Nơi công tác:...................................................................................................................................
Nơi ở hiện nay:................................................................................................................................
3. Anh chị em ruột (Họ và tên, năm sinh, nghề nghiệp từng người - nếu có)
Là con thứ mấy trong gia đình:………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
III. LÝ DO XIN HỌC BỔNG (nếu dài có thể viết đính kèm)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IV. LỜI CAM ĐOAN: Em xin cam đoan bản tự khai trên đây hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hà Nội, ngày tháng năm 2012
Xác nhận của Đơn vị đào tạo hoặc địa phương Người khai
(ký và ghi rõ họ, tên)

 

Đồng bộ tài khoản