Đơn xin học bổng Tiếng Anh

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 4 tài liệu

0
338
lượt xem
6
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin học bổng Tiếng Anh

Mô tả BST Đơn xin học bổng Tiếng Anh

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu văn bản, các biểu mẫu để trau dồi cho mình khả năng viết các loại đơn, các loại văn bản cần thiết trong cuộc sống. Elib.vn đã sưu tầm và tổng hợp nhiều mẫu đơn xin học bổng trong bộ sưu tập Đơn xin học bổng Tiếng Anh. Mời quý bạn đọc tham khảo hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin học bổng Tiếng Anh

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đơn xin học bổng Tiếng Anh. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, bạn còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào website eLib.vn của chúng tôi.

 APPLICATION FOR SCHOLARSHIP
LAWRENCE S.TING MEMORIAL FUND

Applicant’s full name: Gender: Male  Female  Photo 3x4 taken within last 3 months
Date of birth: Birth place: ID No. (CMND):
Permanent resident address:
Contact address :
Telephone: Home: Mobile: E-mail:
Studying at School/University: Course/Major: Class:
Study level:  Secondary  High School  Bachelor  Master  PhD
Previous semester study score: Previous semester conduct score:
Certification papers attached:  Previous semester result transcript  short autobiography about yourself   2 introduction letters
Source of support for study:  family  work part-time other, please state:
Additional Study:  Yes; Course:  No
Hobby:
Good at:
Reason for applying scholarship:
Graduation year:
Plan after graduation:
 Continue to study
School/University and field of study intended to go for :
 Work

Jobs intended for the future ? Reason(s)?

Other information (if any):


Take part in extracurricular activities  yes; what activities:  No
Have you ever been awarded Lawrence S. Ting scholarship  yes, Name of School/University :
Academic Year :  No
Approval Section: (Do not fill in. For Lawrence S. Ting Memorial Fund use only)
Checking: (1) Basic information  complete  No (3) short autobiography  Yes  No
(2) Study result transcript  valid  No (4) Introduction letter   Yes  No
Checked by:                                                                                                                                          Student Signature:

Đồng bộ tài khoản