Đơn xin học lại môn

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 27 tài liệu

0
826
lượt xem
0
download
Xem 27 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin học lại môn

Mô tả BST Đơn xin học lại môn

Bạn đang muốn học lại, bạn đang có nhu cầu học lại môn học mình đã từng không đạt trước đây, bạn sẽ cần tham khảo Đơn xin học lại môn để có thể chuẩn bị các thông tin chính xác và cần thiết cung cấp cho nhà đào tạo, giúp bạn tham gia đầy đủ môn học để hoàn thành khóa học đúng thời hạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin học lại môn

Đơn xin học lại môn sẽ giúp bạn có form mẫu để điền các thông tin cần thiết cung cấp cho đơn vị đào tạo nhằm giúp bạn tham gia được các lớp học bạn đang cần.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 20


ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC PHẦN/MÔN HỌC

Kính gửi: - Khoa (Quản lý sinh viên): ……………...………………………………………….
- Phòng Đào tạo: ……………………..….………………………………………………
- Trung tâm Tin học: ……………..…..………………………………………………
- Thầy/Cô (CVHT): ………………………....…………………………………………

Tên em là:……………………………………………………Điện thoại:…….………………………………
Sinh ngày: …………………………..……….. Tại: …………………………………………..………………….
Mã sinh viên:………………………………….Lớp:…………………………. Khóa: …………………….
Học kỳ:…………..……………..… năm học 20………….…….- 20…………………………………….…
Em viết đơn này xin đăng ký học lại học phần/môn học sau đây:
STT Tên học phần                       Mã HP                   Số TC                         Đăng ký học cùng lớp/Khóa                                  Lý do học lại
1
2
3
4
5
Em xin cam đoan:
- Lịch đăng ký học trên không trùng với thời khoá biểu của em đã có trong học kỳ;
- Lên lớp học, dự thi đầy đủ đúng giờ theo lịch học, lịch thi;
- Đóng phí học lại đầy đủ và đúng hạn theo quy định.
Nếu sai em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

Ý KIẾN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP
(Ký tên, ghi rõ họ tên) NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)


LÝ DO HỌC LẠI
(Khoa Quản lý sinh viên xác nhận)

 

Ghi chú: Sinh viên học lại làm thủ tục theo trình tự sau:
1 - Làm đơn theo mẫu của Phòng Đào tạo, điền đầy đủ thông tin vào đơn;
2 - Lấy xác nhận lý do học lại của Khoa quản lý sinh viên;
3 - Nộp đơn học lại có xác nhận của khoa cho Phòng Đào tạo để nhập máy;
4 - Nộp học phí tại phòng Tài chính kế toán A102 đúng thời gian quy định.

 

Đồng bộ tài khoản