Đơn xin học ngoại trú

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 11 tài liệu

0
692
lượt xem
1
download
Xem 11 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin học ngoại trú

Mô tả BST Đơn xin học ngoại trú

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu văn bản, các biểu mẫu để trau dồi cho mình khả năng viết các loại đơn, các loại văn bản cần thiết trong cuộc sống. Elib.vn đã sưu tầm và tổng hợp nhiều mẫu đơn xin học ngoại trú trong bộ sưu tập Đơn xin học ngoại trú. Mời quý bạn đọc tham khảo hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin học ngoại trú

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đơn xin học ngoại trú. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống website eLib.vn của chúng tôi.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ Ở NGOẠI TRÚ

Kính gửi : Công an Phường : …………………………

 

Tôi tên là : ………………………................ Sinh ngày : …………...
Hiện đang học lớp …………........... Khoa …………............................
Trường Đại học Dân Lập Duy Tân Số thẻ HS – SV: .....................................
Số CMND ………………Cấp ngày …………………tại : ............................
Hộ khẩu thường trú tại Phường ( Xã, Thị trấn ) ……………………………...
Quận ( Huyện, Thị xã, TP trực thuộc ) ………………………. .......................
Thành phố ( Tỉnh ): ..........................................................................................
Tôi xin đề nghị Công an Phường : ........................ ……………………
Cho phép tôi được ở ngoại trú tại nhà Ông ( Bà ) ……………………………
Số nhà …………........đường phố : ……………. ............................................
Tổ DP................. Phường : ............................................................................
Quận …………………......................Thành phố Đà Nẵng .
Quan hệ với chủ hộ …………………………………………………………
Thời gian xin ngoại trú từ ngày ……....... tháng ….. ....năm ……. .......đến ngày ….........tháng … .........năm…..............
Tôi xin cam đoan thực hiện tốt các quy định của địa phương và Quy chế công tác HSSV ngoại trú.

Ngày … tháng ….. năm......
Xác nhận của Trường ĐHDL Duy Tân Người làm đơn
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CTHSSV

 

Ý kiến của Công an Phường ( Xã, Thị trấn )

Đồng bộ tài khoản