Đơn xin học song song chương trình

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 2 tài liệu

0
56
lượt xem
0
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin học song song chương trình

Mô tả BST Đơn xin học song song chương trình

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các mẫu đơn, mẫu văn bản trên elib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các mẫu đơn, biểu mẫu được soạn sẵn đúng quy cách theo quy định ban hành của nhà nước trong bộ sưu tập Đơn xin học song song chương trình. Mời quý bạn đọc tham khảo để biết cách viết các mẫu đơn hoặc download về sử dụng trực tiếp.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin học song song chương trình

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đơn xin học song song chương trình. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, bạn còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào website eLib.vn của chúng tôi.

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN HỌC SONG SONG HAI CHƯƠNG TRÌNH

Họ và tên: ……………………………..……...................................... Mã số SV: ................…................
Điện thoại: ................…................ E-mail: ......................................................................................
Ngành đào tạo (chính) thứ nhất: .......................................................... Khoa: …………………………
Số tín chỉ đã tích lũy: ……………………………………………….. Điểm TBCTL: …………………
Xin học song song hai chương trình
Ngành đào tạo (chính) thứ hai: ............................................................. Khoa: ………………………….

………………………., ngày ....... tháng....... năm ..............
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 


GV chủ nhiệm
ngành đào tạo thứ nhất Khoa quản lí
ngành đào tạo thứ hai

 

 

 

P.QL Đào tạo

 

 

Đồng bộ tài khoản