Đơn xin miễn học miễn thi

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 11 tài liệu

0
502
lượt xem
0
download
Xem 11 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin miễn học miễn thi

Mô tả BST Đơn xin miễn học miễn thi

Với mong muốn giúp bạn viết Đơn xin miễn học miễn thi theo đúng quy định, thư viện eLib đã sưu tầm và chọn lọc tạo thành BST Đơn xin miễn học miễn thi. Mong rằng, BST này cùng nhiều mẫu đơn khác có trên thư viện eLib sẽ giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin miễn học miễn thi

Mời các bạn cùng tham khảo 1 mẫu đơn trích từ BST Đơn xin miễn học miễn thi để biết cách viết, cách trình bày đơn theo đúng yêu cầu:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN MIỄN HỌC - MIỄN THI

Kính gửi: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Họ và tên:…………………………………...Ngày sinh:……………………..……….
Lớp sinh viên:……………………………….Khóa học:………………………..……..
Mã sinh viên:………………………………..Điện thoại (nếu có)…………..………....
Căn cứ quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT; căn cứ quy định của Học viện; căn cứ kết quả học tập của cá nhân và chương trình đào tạo bậc:.................. hệ: chính quy của Học viện.
Tôi làm đơn này đề nghị được miễn học hoặc/và ......... miễn thi .... môn.
Hồ sơ gửi kèm:
1- Danh sách các môn học xin miễn học, miễn thi.
2- Bảng điểm (bản gốc hoặc bản sao có công chứng).
...........................................................................................................................................
Em xin cam kết thực hiện đúng các quy định của Học viện về việc miễn học, miễn thi.
Xin trân trọng cảm ơn! 

Đồng bộ tài khoản