Đơn xin nhập học lại

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 22 tài liệu

0
581
lượt xem
2
download
Xem 22 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin nhập học lại

Mô tả BST Đơn xin nhập học lại

Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Đơn xin nhập học lại với mong muốn giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính một cách tốt nhất. Với những mẫu đơn này, các bạn có thể xem trực tiếp tại Website eLib.vn hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin nhập học lại

Hãy tham khảo mẫu đơn trích từ BST Đơn xin nhập học lại để biết cách viết cũng như cách trình bày Đơn xin nhập học lại theo đúng quy định các bạn nhé!

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN NHẬP HỌC LẠI

Kính gửi:…………………………………………………..

 

Tôi tên: ...............................       Mã số sinh viên:  ..............................
Ngày sinh: ..............................   Hiện đang học lớp (ngành): ..............................

Khóa:  Hệ đào tạo dài hạn tập trung (chính qui) tại trường.................. …………..
Hộ khẩu thường trú:  ..............................
Trong năm học................Tôi có làm đơn xin tạm nghỉ học  ...... học kỳ.
Vì lý do ...........................và đã được Ban Giám Hiệu đồng ý theo Quyết định số: /…..ngày…tháng…năm...  
Nay đã hết thời gian tạm nghỉ học, kính xin Ban Giám Hiệu cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học.
Rất mong được sự chấp nhận của Ban Giám Hiệu.

…, ngày ….. tháng …..năm 200
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của địa phương
(về thời gian xin tạm nghỉ cư trú tại địa phương)


Ý kiến của khoa
 

Đồng bộ tài khoản