Đơn xin ôn thi cao học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
64
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin ôn thi cao học

Mô tả BST Đơn xin ôn thi cao học

Nhằm giúp quý bạn đọc trình bày các mẫu đơn, các biểu mẫu văn bản đúng quy định của nhà nước, Thư viện elib đã tổng hợp các mẫu đơn, các biểu mẫu thành bộ sưu tập trên website elib.vn. Tiện lợi và dễ tìm kiếm là điều mà chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý bạn đọc. Tham khảo các mẫu đơn trong bộ sưu tập Đơn xin ôn thi cao học thì việc viết đơn, biểu mẫu theo quy định không còn là điều khó khăn. Các bạn có thể tham khảo trực tiếp hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin ôn thi cao học

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Đơn xin ôn thi cao học. Đồng thời, các bạn còn có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác trên Thư viện Elib. Hoặc đăng nhập để tải về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần thiết.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN ÔN THI VÀ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC

Kính gửi:
- Ban Giám hiệu;
- Phòng Quản trị Nhân sự;
- Đơn vị đang công tác……….

Tôi tên: …………........................................…………........................., sinh ngày:……………....................
Quê quán: ………………………………..........................................……………….............................................
Hiện đang công tác tại : ….............…………………………. thuộc Trường ..............................
Chức danh/Chức vụ:……………………………….....................................………….....................................
Chuyên ngành đã được đào tạo: ………………............................…………….......................................
Thời gian công tác:...........................................................................................................................................
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm …. và tình hình thực tế của Trường .............. Theo thông báo số:………. ngày......./…......./......... của ………………............ về việc........................
Xét trình độ chuyên môn và năng lực của bản thân. Nay, tôi kính đơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, (Đơn vị đang công tác.....) cho phép tôi được tham gia ôn thi và dự thi tại: …………………………………...................................................................................................................
 Ngành học: ……………………………………………………………………………………………………
 Bậc: ………………………………………..………………………………………………….. ………………
 Thời gian: ………………………………………………….………………………………………………..
 Hình thức: …………………………………………….……….. (tập trung hay không tập trung)
 Kinh phí học tập: ………………………………..………...(Ngân sách Nhà nước hay tự túc)
Tôi kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, Đơn vị đang công tác….. xem xét cho tôi được tham gia ôn thi và dự thi như đã trình bày như trên. tôi cam kết sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo.
Chân thành cảm ơn!
................, ngày tháng năm
HIỆU TRƯỞNG P. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ ĐƠN VỊ….. KÍNH ĐƠN

Đồng bộ tài khoản