Đơn xin phép nghỉ dạy

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 10 tài liệu

0
257
lượt xem
1
download
Xem 10 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin phép nghỉ dạy

Mô tả BST Đơn xin phép nghỉ dạy

Nhằm giúp quý bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức khi viết các loại đơn, biểu mẫu liên quan quan đến thủ tục hành chính, chúng tôi xin giới thiệu bộ sưu tập Đơn xin phép nghỉ dạy. Các mẫu đơn, biểu mẫu văn bản trong bộ sưu tập này được trình bày theo đúng quy cách được quy định. Mời quý bạn đọc tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin phép nghỉ dạy

Mời quý bạn đọc tham khảo phần trích dẫn nội dung của các mẫu đơn, biểu mẫu trong bộ sưu tập Đơn xin phép nghỉ dạy. Đồng thời, xem thêm các biểu mẫu văn bản khác cùng chủ đề. Hoặc đăng nhập để download về sử dụng hoặc tham khảo.

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ……………..                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                               …….., ngày ……..tháng …năm……


GIẤY XIN PHÉP NGHỈ DẠY


Kính gửi: -
Ban Giám hiệu;
- Ban Thanh tra Giáo dục


Tôi tên là: ..........................................................................................................................
CBGD Khoa: ..........................................................................................................................
Xin được phép nghỉ dạy môn: ................................................................................................
Lớp: ........................... Tiết: ........................... Ngày ........................... Phòng ..................................
Lý do: ....................................................................................................................................
Người dạy thay: ..............................................................
Giấy này thực hiện lúc giờ ..........................., ngày .....................................................


CHỦ NHIỆM                KHOA TRƯỞNG BỘ                MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY
 

Đồng bộ tài khoản