Đơn xin phép vắng thi

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 9 tài liệu

0
247
lượt xem
0
download
Xem 9 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin phép vắng thi

Mô tả BST Đơn xin phép vắng thi

Mẫu Đơn xin phép vắng thi được thư viện eLib tổng hợp dưới đây sẽ giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính theo đúng quy định. Ngoài ra, trên thư viện eLib còn rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác, các bạn có thể xem trực tiếp tại website eLib.vn hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin phép vắng thi

Cùng tham khảo mẫu Đơn xin phép vắng thi dưới đây của thư viện eLib!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP VẮNG THI

Kính gửi : Phòng Đào tạo trường ………………….

Tôi tên: .............................................. Sinh ngày: ......................................................
Mã số HSSV: .................................... Điện thoại liên hệ: ..........................................
Lớp: .......................... Ngành: ........................... Khóa: Hệ: ......................................
Kính đề nghị Phòng Đào tạo xét duyệt cho tôi xin phép vắng thi các học phần sau :

STT          Học phần                Ngày thi          Giờ thi               Kỳ thi
1.
2.
3.
4.
5.
Lý do :

Tôi cam đoan nội dung trong đơn là đúng sự thật. Nếu không, tôi sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật của Trường.
Đính kèm : …………., ngày.........tháng……năm………..
Người làm đơn
………….., ngày …….. tháng …….. năm ......................
Ý kiến của Phòng Đào tạo

Đồng bộ tài khoản