Đơn xin thi lại học phần

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 4 tài liệu

0
640
lượt xem
2
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin thi lại học phần

Mô tả BST Đơn xin thi lại học phần

Vì nhiều lý do bạn đã bỏ lỡ kỳ thi trước, bạn muốn thi lại học phần? với Đơn xin thi lại học phần tại eLib.vn sẽ giúp bạn đăng ký mới tham gia thi lại học phần kế tiếp. Download về sử dụng mẫu đơn chuẩn của ngành giáo dục dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin thi lại học phần

Đơn xin thi lại học phần và nhiều mẫu đơn khác sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện tốt các thủ tục hành chính đúng qui định, giúp việc học và cũng như việc thực hiện công tác giáo dục của bạn thành công.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Hải Phòng, ngày ….. tháng …… năm 20….

ĐƠN XIN THI LẠI HỌC PHẦN

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Viện Đào tạo sau đại học,
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Họ và tên học viên:………………………………………………, Giới tính: ………...
Ngày tháng năm sinh: …………………... tại …………………………………………
Chuyên ngành: …………………………………….., Khóa: ………………….........
Nơi công tác của học viên: ……………………………………………………….........
Địa chỉ ……………………………………………..., Điện thoại: …………….............
Trong kỳ thi kết thúc học phần ………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………………….....

Nay em viết đơn này kính đề nghị Quý Viện xem xét, giải quyết, tạo điều kiện để em được thi lại học phần: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
Em xin chấp hành đầy đủ các Quy định của Viện ĐTSĐH và trân trọng cám ơn sự giúp đỡ của Quý Viện.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Đồng bộ tài khoản