Đơn xin thi lại tốt nghiệp cao đẳng

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 14 tài liệu

0
417
lượt xem
3
download
Xem 14 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin thi lại tốt nghiệp cao đẳng

Mô tả BST Đơn xin thi lại tốt nghiệp cao đẳng

Mẫu Đơn xin thi lại tốt nghiệp cao đẳng (dành cho HSSV khóa trước đã dự thi tốt nghiệp nhưng không đạt) được đăng tải eLib.vn sẽ giúp bạn đăng ký thi lại, hoàn thành tốt khóa học của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin thi lại tốt nghiệp cao đẳng

Tham khảo mẫu Đơn xin thi lại tốt nghiệp cao đẳng để giúp bạn hoàn thiện các thủ tục cần thiết khi muốn đăng ký thi lại tốt nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phc

ĐƠN XIN THI LẠI TỐT NGHIỆP
BẬC CAO ĐẲNG

LẦN THI THỨ: ….

Kính gởi: HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

Tôi tên là (chữ in hoa): MSSV:……………………
Sinh ngày:………tháng:…………năm:………….
Nơi sinh:
Là học sinh Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.
Đã học xong chương trình ngành
Khóa…………………………………Lớp:
Hệ đào tạo (chính quy hay không chính quy):
Được dự thi tốt nghiệp khóa ngày………/………/……… nhưng chưa tốt nghiệp.
Kết quả:
1. Mơn Lý luận chính trị :……….điểm
2. Mơn Cơ sở ngành :……….điểm
3. Mơn Chuyên ngành :……….điểm
Kính xin hội đồng thi tốt nghiệp cho phép tôi được dự thi tốt nghiệp lại vào ngày ……/……./……..
Môn Xin dự thi:
1. Môn
2. Môn
Số điện thoại lin hệ:
Đính kèm: 1/ 02 ảnh màu 3x4
2/ Bằng tốt nghiệp THPT (photo)
3/ Chứng chỉ GDQP, GDTC (photo)

Cần Thơ, ngày……….tháng………năm 20……
Người làm đơn

 

Đồng bộ tài khoản