Đơn xin vào ở KTX

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 16 tài liệu

0
494
lượt xem
0
download
Xem 16 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin vào ở KTX

Mô tả BST Đơn xin vào ở KTX

Đến với các mẫu Đơn xin vào ở KTX được thư viện eLib chọn lọc dưới đây các bạn sẽ biết cách viết, cách trình bày mẫu đơn theo đúng yêu cầu. Mời các bạn xem trực tiếp tại Website eLib.vn hoặc download về tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin vào ở KTX

Mời bạn tham khảo 1 trong những mẫu Đơn xin vào ở KTX dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN VÀO Ở KÝ TÚC XÁ

Kính gửi: ………………………………………

- Họ và tên sinh viên: Mã số sinh viên:
- Ngày tháng năm sinh: Nam, Nữ:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ và số điện thoại của cha mẹ:
- Là sinh viên lớp: Khóa:
- Ngành học:
- Diện chính sách xã hội (nếu có):

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị …………….xem xét cho tôi ở Ký túc xá. Nếu được chọn và bố trí chỗ ở, tôi cam kết sẽ thực hiện tốt Qui chế Công tác học sinh sinh viên nội trú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cũng như nội qui Ký túc xá của Trường.

...., ngày ...... tháng ...... năm 200…
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ tên)
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG
(Đối với sinh viên mới tuyển vào Trường, lưu ý nếu không thuộc diện chính sách xã hội thì xác nhận tình hình thu nhập hiện tại của Cha mẹ)

 


XÁC NHẬN CỦA KHOA
(Đối với sinh viên các khoá cũ)
 

Đồng bộ tài khoản