Đơn xin xác nhận là sinh viên

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 41 tài liệu

0
815
lượt xem
1
download
Xem 41 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin xác nhận là sinh viên

Mô tả BST Đơn xin xác nhận là sinh viên

Những sinh viên cần xác nhận bản thân hiện đang là sinh viên của trường có thể sử dụng mẫu Đơn xin xác nhận là sinh viên dưới đây để được đơn vị đào tạo nơi bạn đang theo học chứng thực giúp.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin xác nhận là sinh viên

Với Đơn xin xác nhận là sinh viên giúp bạn xác nhận các thông tin chính xác khi bạn đang theo học tại trường nhằm bạn có thể đăng ký vay vốn, xin được nhận trợ cấp hoặc đăng ký tham gia việc làm ....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gởi: Ban Giám hiệu trường……………….

 

Tôi tên: Mã số sinh viên: ...................................................................................................................
Ngày sinh: Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................
Hiện đang học lớp (ngành): Khóa: ....................................................................................................
Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường ........................................................................
Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường......................... thơ xin xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học
Lý do xác nhận: ...............................................................................................................................

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.

 

............ , ngày …..tháng…..năm……..
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG……

 

Đồng bộ tài khoản