Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 127 sách giáo khoa Hình học lớp 6 tập 1

Chia sẻ: Vuong The | Ngày: | 1

0
26
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 127 sách giáo khoa Hình học lớp 6 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hình học lớp 6 tập 1: Ôn tập chương 1 - Đoạn thẳng

Với mong muốn giúp các em học sinh dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc hoàn thành các bài tập trong SGK, thư viện eLib xin gửi tới các em tài liệu hướng dẫn giải bài tập ôn tập chương 1 Hình học 6 tập 1 trang 127. Mời các em cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 127 sách giáo khoa Hình học lớp 6 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Ôn tập chương 1 - Đoạn thẳng SGK Hình học 6 tập 1

I. Lý thuyết Ba điểm thẳng hàng

1. Ba điểm thẳng hàng khi chúng cũng thuộc một đường thẳng.

Ba điểm không thẳng hàng khi chúng  không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào.

2. Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Trong hình bên: Điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

Lưu ý : Nếu có một điểm nằm giữa hai điểm khác thỳ 3 điểm đó thẳng hàng.

II. Lý thuyết Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

1. Vẽ đoạn thẳng trên tia

Cách 1: Dùng  thước đo có chia khoảng(tương tự như đo đoạn thẳng)

Cách 2: Dùng compa.

Nhận xét: Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM=a(đơn vị độ dài)

2. Dấu hiệu nhận biết một  điểm nằm giưa hai điểm khác

Trên tia Ox có hai điểm M và N, OM=a, ON=B, a<b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N.

III. Lý thuyết Độ dài đoạn thẳng

Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn 0.

So sánh độ dài hai đoạn thẳng:

- Nếu độ dài của hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau thì AB= CD.

- Nếu độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn độ dài đoạn thẳng CD thì AB>CD hay CD<AB.

IV. Lý thuyết Tia

1. Hình gồm một điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O là một tia gốc O.  Khi viết(đọc) tên một tia, phải đọc hay viết tên gốc trước.

 2. Hai thia chung gốc Ox và Oy tạo thành một đường thẳng xy gọi là hai tia đối nhau.

- Mỗi điểm trên đường thẳng là góc chung của hai tia đói nhau.

 Nếu điểm A thuộc Ox (A khác X) thỳ hai tia Ox và OA trùng nhau.

Lưu ý: Quan hệ giữa một điểm nằm giữa hai điểm và hai tia đối nhau, hai tia trùng  nhau.

 3. Xét ba điểm O,A,B.

a) Nếu hai tia OA,OB đối nhau thì điểm O nằm giữa A và B.

b)  Ngược lại nếu O nằm giữa A và B thì :

-  Hai tia OA, OB đối nhau.

- Hai tia OA,OB trùng nhau.

 V. Lý thuyết Trung điểm của đoạn thẳng.

1.Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A,B các đều A, B(MA=MB)

2.Nếu M là trung điểm của đoạn AB  thì: MA=MB=AB/2.

 VI.  Lý thuyết Điểm. Đường thẳng

1. Điểm, đường thẳng là các hình hình học không gian được định nghĩa.

Hình ảnh của điểm: một dấu chấm nhỏ.

Hình ảnh của đường thẳng: sợi chỉ căng thẳng.

2. Vị trí của điểm và đường thẳng

Trong hình bên:

- Điểm A thuộc đường thẳng m, kí hiệu A ∈ m.

- Điểm B không thuộc  đường thằng m, kí hiệu B ∉ m. 

VII. Lý thuyết Khi nào AM + MB = AB?

1. Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB=AB.Ngược lại , nếu AM+MB=AB thì điểm M nằm giữa hai điểm và B.

 Ngược lại , nếu AM+MB=AB thì điểm M nằm giữa hai điểm và B. M nằm giữa hai điểm A và B.

Lưu ý.

a) Ta  có thể dùng mệnh đề tương tự với các tính  chất trên:

Nếu AM+MB # AB thì điểm M không nằm giữa A và B.

b) Cộng liên tiếp: Nếu M nằm giữa A và B, N nằm giữa M và B thì AM+MN+NB=AB.

VIII. Lý thuyết Đoạn thẳng

1.Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A,  điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

2.Khi đoạn hai đoạn thẳng hoặc một đoạn thẳng cới một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng với chỉ có một điểm chung, ta nói chúng cắt nhau.

 IX. Lý thuyết Đường thẳng đi qua hai điểm

1. Có một  đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Từ đó suy ra : hai đường thẳng có 2 điểm chung thì trùng nhau.

2. Ba các đặt tên đường thẳng:

- Dùng chữ cái in hoa, ví dụ AB.

-  Dùng một chữ cái thưởng, ví dụ a.

-  Dùng hai chữ cái thường ,ví dụ xy.

3. Vị trí của hai đường thẳng phân biệt

- Hoặc không có điểm chung nào(Gọi là đường thẳng song song).

Ví dụ hình bên hai đường thẳng song song a và b.

- Hoặc chỉ có một điểm chung(Gọi là hai đường thẳng cắt nhau) ,

Ví dụ hinh bên hai đường thằng m và n cắt nhau tại điểm 0.

Điểm chung của hai dường thẳng gọi là giao điểm của hai đường thẳng đó.


B. Bài tập Ôn tập chương 1 - Đoạn thẳng SGK Hình học 6 tập 1

Bài 1 trang 127 SGK Hình học 6 tập 1

Đoạn thẳng AB là gì?
Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

Bài 2 trang 127 SGK Hình học 6 tập 1

Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC, điểm M nằm giữa B Và C.

Hướng dẫn giải bài 2 trang 127 SGK Hình học 6 tập 1

+ Vẽ đường thẳng qua hai điểm A,B
+ Vẽ tia AC
+Vẽ đoạn thẳng BC
+Xác định điểm M nằm giữa hai điểm B và C
 
 
 

 

 

 


Bài 3 trang 127 SGK Hình học 6 tập 1

a, Đánh dấu hai điểm M, N. Vẽ đường thẳng a và đường thẳng xy cắt nhau tại M và đều không đi qua N. Vẽ điểm A trên tia My.
b, Xác định điểm S trên đường thẳng a sao cho S, A, N thẳng hàng. Trong trường hợp đường thẳng AN song song với đường thẳng a thì có vẽ được điểm S không? Vì sao?

Hướng dẫn giải bài 3 trang 127 SGK Hình học 6 tập 1

Khi AN//a thì không vẽ được điểm S vì hai đường thẳng song song thì không có điểm chung.

Bài 4 trang 127 SGK Hình học 6 tập 1

Vẽ bốn đường thẳng phân biệt. Đặt tên cho các giao điểm nếu có.

Hướng dẫn giải bài 4 trang 127 SGK Hình học 6 tập 1

Trường hợp 1: 4 đường thẳng phân biệt cắt nhau:
Trường hợp 2: 4 đường thẳng phân biệt không cắt nhau:

Bài 5 trang 127 SGK Hình học 6 tập 1

Cho ba điểm A, B, C sao cho B nằm giữa A và C. Làm thế nào để chỉ đo hai lần, mà biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng AB, BC, AC? Hãy nêu các cách làm khác nhau.

Hướng dẫn giải bài 5 trang 127 SGK Hình học 6 tập 1

+ Cách 1: Đo độ dài đoạn thẳng AB và BC => đoạn thẳng AC = AB + BC
+ Cách 2: Đo độ dài đoạn thẳng AB và AC => đoạn thẳng BC = AC – AB
+Cách 3: Đo độ dài đoạn thẳng AC và BC => đoạn thẳng AB = AC – BC

Bài 6 trang 127 SGK Hình học 6 tập 1

Cho đoạn thẳng AB dài 6 cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3 cm.
a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không? Vì sao?
b) So sánh AM và MB.
c) M có là trung điểm của AB không?

Hướng dẫn giải bài 6 trang 127 SGK Hình học 6 tập 1

a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B vì trên tia AB có AM < AB (vì 3 cm < 6 cm).
b) Vì M nằm giữa 2 điểm A và B, Ta có: AM + MB = AB
3 + MB = 6
Hay MB = 6 – 3 = 3 (cm) Vậy: AM = MB (vì cùng bằng 3 cm)
c) M là trung điểm của AB, vì M nằm giữa A, B (Câu a) và AM = MB (câu b).

Bài 7 trang 127 SGK Hình học 6 tập 1

Cho đoạn thẳng AB = 7 cm. Vẽ trung điểm I của đoạn thẳng AB.

Hướng dẫn giải bài 7 trang 127 SGK Hình học 6 tập 1

Vì I là trung điểm của AB nên: IA + IB = AB và IA= IB
Do đó: IA = IB = AB/2 =7/2=3,5(cm)
Trên tia AB, vẽ điểm I sao cho AI = 3,5 cm.

Bài 8 trang 127 SGK Hình học 6 tập 1

Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ot, C thuộc tia Oy, D thuộc tia Oz sao cho OA = OC = 3 cm, OB = 2 cm, OD = 2 OB.

Hướng dẫn giải bài 8 trang 127 SGK Hình học 6 tập 1

Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O.
Lấy A thuộc tia Ox, C thuộc tia Oy sao cho OA = OC = 3 (cm).
Lấy B thuộc tia Ot, D thuộc tia Oz sao cho OB = 2 cm, OD = 2 OB = 2.2 = 4 (cm).
 
Để dễ dàng hơn trong việc tham khảo tài liệu, các em có thể đăng nhập tài khoản và tài về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải của: 

>> Bài tập trước: Giải bài tập 60,61,62,63,64,65 trang 125,126 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

>> Bài tập tiếp theo Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 73 sách giáo khoa Hình học 6 tập 2
Đồng bộ tài khoản