Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 96 sách giáo khoa Hình học 6 tập 2

Chia sẻ: Võ Ngọc | Ngày: | 1

0
17
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 96 sách giáo khoa Hình học 6 tập 2

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hình học 6 tập 2: Ôn tập phần hình học

Thư viện eLib xin chia sẻ đến các em học sinh tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 96 SGK Hình học 6 tập 2: Ôn tập phần hình học. Mời các em cùng tham khảo tài liệu nắm bắt phương pháp giải bài tập một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho quá trình học tập và nâng cao kiến thức của các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 96 sách giáo khoa Hình học 6 tập 2

A. Tóm tắt lý thuyết Ôn tập chương 2 - Góc SGK Hình học 6 tập 2 

I. Lý thuyết Góc

1. Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc

Gốc chung là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

Đặc biệt: góc bét là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Góc xOy được  kí hiệu là   hoặc  

2.  Điểm nằm trong góc

Khi hai tia Ox và Oy không đối nhau, điểm M gọi là điểm nằm trong góc xOy hay tia OM nằm trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa hai tia Ox và Oy

II. Lý thuyết Tam giác

1. Tam giác AB là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC , CA khi A,B,C không thẳng hàng.

2. Cạnh và góc của ta m giác.

- Ba cạnh: AB,BC,CA;

- Ba góc:   

III. Lý thuyết Vẽ góc cho biết số đo

1. Cho tia Ox, Vẽ góc xOy sao cho  =  mo (0o< m < 180o)

- Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng với góc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0o

- Kẻ thia Oy qua vạch  m của thước.

Nhận xét:Trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một  tia Oy sao cho:

  =  mo

2. Dấu hiệu nhận biết tia  nằm giữa hai tia

Trên nửa mặt phẳng bờ chưa tia Ox có hai tia Oy, Oz mà   thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz

IV. Lý thuyết Số đo góc

1. Đo góc

a) Dụng cụ: thước đo góc.

b) Cách đo góc xOy

Bước 1: Đặt thước đo góc sao cho tâm của thuốc trùng với tâm O của góc, một cạnh của góc đi qua vạch 00

Bước 2: Xem cạnh thứ hai của góc đi qua vạch nào của thước giả sử là vạch 1050

thì viết là   = 1050

Nhận xét: mỗi góc có một số đo dương. Số đo của góc bẹt là 180. Số đo của mỗi góc không vượt qua 180 độ.

2. So sánh 2 góc

- Nếu hai góc A và B có số đo bằng nhau thì hai góc đó bằng nhau.

- Nếu số đo của góc A nhỏ hơn góc B thì góc A nhỏ hơn góc B ta viết là: .

3. Góc vuông, góc nhọn, góc tù.

- Góc có số đo bằng 90 là góc vuông.

- Góc có số đo nhỏ hơn 90 độ là góc nhọn.

- Góc có số đo lơn hơn góc vuông n hưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù.

V. Lý thuyết Nửa mặt phẳng

  1. Mặt phẳng

Trang giấy, mặt bảng là hình ảnh của một mặt phẳng.

2. Nữa mặt phẳng

Hình gồm đường thẳng a và một phần của mặt phẳng bị chia cắt bởi a được gọi là nữa mặt phẳng bờ a.

Tính chất: Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai mặt phẳng đối nhau.

Trong hình bên:

Nửa mặt phẳng (I) và nữa mặt phẳng(II) là hai nữa của một mặt phẳng đối nhau có bờ chung là a.

- Hai điêm M,N thuộc nửa mặt phẳng (I) với MN không thuộc a thì đoạn thẳng MN không cắt a.

- Hai điểm M,P thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a với M,P không thuộc a thì đoạn MP cắt a.

3. Tia nằm giữa hai tia.

Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nếu tia Oz cắt đoạn  MN tại một điểm nằm giữa M và N(M thuộc Ox, N thuộc Oy và M,N không trùng với O).

VI. Lý thuyết Đường tròn

 1. Đường tròn tâm O, bán kính R là hình tròn gồm các điểm cách O một khoảng bẳng R kí hiệu (O;R).

2. Hình tròn gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm tròn đường tròn đó.

3. Hai điểm C,D của một đường tròn chi đường tròn thành hai cung. Đoạn thẳng nối hai mút của một cung là dây cung.

Dây cung di qua tâm là đường kính.

Trong hình bên, đoạn thẳng CD gọi là dây cung; đoạn AB gọi là đường kính

VII. Lý thuyết Tia phân giác của góc

 1. Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.2. Nếu tia Oz là tia phân giác của góc xOy thì    

3. Đường thẳng chứa tia phân giác gọi là đường phân giác.

VIII. Lý thuyết Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?

1. Tính chất cộng số đo hai góc

Nếu tia Oy  nằm giữa hai tia Ox va Oz thì  

 

Ngược lại, nếu  thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

lưu ý: 

a) Ta có thể dùng mệnh đề tương đương sau với tính chất trên:

Nếu    thì tia Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz.

b) Cộng liên tiếp. Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot; tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ot thì: 

 

2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau

-Hai góc kề nhau  là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ chứa cạnh chung.

- Hai góc phụ nhau là hai góc có tông số đo bằng 90o

- Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180o

Lưu ý:

a) Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180o

b) Hai góc cùng phụ(hoặc cùng bù) với một góc thứ 3 thì bằng nhau.


B. Bài tập Ôn tập chương 2 - Góc SGK Hình học 6 tập 2 

Bài 1 trang 96 SGK Hình học 6 tập 2 

a) Góc là gì?

b) Góc bẹt là gì?
c) Nêu hình ảnh thực tế của góc, góc bẹt

Hướng dẫn giải bài 1 trang 96 SGK Hình học 6 tập 2 

a) Góc là hình tạo bởi hai tia chung góc
b) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau
c) Hình ảnh thực tế của góc vuông như: Góc tờ giấy, góc mặt bàn hình chữ nhật, góc viên gạch vuông nát nền nhà …v..v
Hình ảnh thực tế của góc bẹt như: Thước đo góc, góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc 6 giờ….

 Bài 2 trang 96 SGK Hình học 6 tập 2 

a) Góc vuông là gì?
b) Góc nhọn là gì?
c) Góc tù là gì?

Hướng dẫn giải bài 2 trang 96 SGK Hình học 6 tập 2 

a) Góc vuông là góc có số đo bằng 90º
b) Góc nhọn là góc nhỏ hơn góc vuông
c) Góc tù là góc lớn hơn góc vuông như nhỏ hơn góc bẹt

 Bài 3 trang 96 SGK Hình học 6 tập 2 

Vẽ: a) Hai góc phụ nhau
b) Hai góc bù nhau
c) Hai góc kề nhau

Hướng dẫn giải bài 3 trang 96 SGK Hình học 6 tập 2 

a) Vẽ góc ∠xOy có số đo bằng 90º. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox.Oy . Khi đó: hai góc xOz và góc zOy là hai góc phụ nhau. (hình a)
b) Vẽ góc xOy có số đo bằng 180º. Vẽ tia Oz bất kì không trùng với hai tia Ox, Oy. Khi đó: hai góc xOz và zOy là hai góc bù nhau. (hình b)
c) Vẽ tia Ox. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz. Khi đó; Hai góc xOy và xOz là hai góc kề nhau. (hình c) 

Bài 4 trang 96 SGK Hình học 6 tập 2 

Vẽ: a) Góc 60º
b) Góc 135º
c) Góc vuông

Hướng dẫn giải bài 4 trang 96 SGK Hình học 6 tập 2 

a) Vẽ tia Ox. Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0º của thước.
– Vẽ tia Oy đi qua vạch 60º của thước đo góc, ta có góc xOy = 60º
b) Vẽ tia Oa
Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Oa và tia Oa đi qua vạch 0º của thước.
– Vẽ tia Ob đi qua vạch 135º của thước đo góc, ta có góc aOb = 135º
c) Vẽ tia Om
– Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Om và tia Om đi qua vạch 0º của thước
– Vẽ tia On đi qua vạch 90º của thước đo góc. Ta có góc mOn = 90º hay góc mOn là góc vuông

 Bài 5 trang 96 SGK Hình học 6 tập 2 

Vẽ góc xOy. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được số đo của cả ba góc xOy, yOz, xOz. Có mấy cách làm?

Hướng dẫn giải bài 5 trang 96 SGK Hình học 6 tập 2 

Cách 1: Đo hai góc xOz và yOz. Tổng số do hai góc này chính là số đo của góc xOy
Cách 2: Đo góc xOy và góc xOz (Hoặc góc yOz) Hiệu số đo hai góc này chính là góc đo của góc yOz (hoặc xOz)
Cách 3: Gọi Oz’ là tia đối của tia Oz. Ta có: yOz + yOz’ = 1800 ; xOz + xOz’ = 1800
Do đó: đo hai góc yOz’ và xOz’ ta suy ra được số đo hai góc yOz và xOz. Tổng số đo của hai góc yOz và xOz là số đo của góc xOy.

Bài 6 trang 96 SGK Hình học 6 tập 2 

Cho góc 600 . Vẽ tia phân giác của góc ấy.
Hướng dẫn giải bài 6 trang 96 SGK Hình học 6 tập 2 
Giả sử xOy = 600 . Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy.
Ta có: xot = xOy/2 = 600/2 = 300
Suy ra cách vẽ hai tia Ot như sau:
Trên một nửa mặt phẳng chứa tia Oy bờ chứa tia Ox vẽ tia Ot sao cho xOt = 300
Khi đó: Ot là tia phân giác của góc xOy.

Bài 7 trang 96 SGK 6 Hình học 6 tập 2 

Tam giác ABC là gì?

Hướng dẫn giải bài 7 trang 96 SGK Hình học 6 tập 2 

Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB,BC,CA khi ba điểm A,B,C không thẳng hàng.

Bài 8 trang 96 SGK Hình học 6 tập 2 

Vẽ đoạn thẳng BC = 3,5cm. Vẽ một điểm A sao cho AB = 3cm, AC = 2,5cm. Vẽ tam giác ABC. Đo các góc của tam giác ABC.

Hướng dẫn giải bài 8 trang 96 SGK Hình học 6 tập 2 

– Vẽ đoạn thẳng BC có độ dài 3,5 cm.
– Vẽ cung tròn (B;3cm) và cung tròn (C; 2,5cm) chúng cắt nhau tại A. Vẽ các đoạn thẳng AB,AC ta được tam giác ABC.
– Đo các góc của tam giác ABC, ta được:
Góc A = 770; góc B = 440 ; góc C = 580.
 
Để dễ dàng hơn trong việc tham khảo tài liệu, các em có thể đăng nhập tài khoản và tài về máy. Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo cách giải của: 

>> Bài tập trước Giải bài tập 43,44,45,46,47 trang 94,95 sách giáo khoa Hình học 6 tập 2
Đồng bộ tài khoản