Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 104,105 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

Chia sẻ: Phan Ngọc | Ngày: | 1

0
33
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 104,105 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hình học 6 tập 1: Điểm, đường thẳng

Mời các em tham khảo tài liệu Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 104,105 sách giáo khoa Toán 6 tập 1: Điểm đường thẳng do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể.  Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 104,105 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Điểm – Đường thẳng SGK Hình học 6 tập 1

1. Điểm, đường thẳng là các hình hình học không gian được định nghĩa.

Hình ảnh của điểm: một dấu chấm nhỏ.

Hình ảnh của đường thẳng: sợi chỉ căng thẳng.

2. Vị trí của điểm và đường thẳng

Trong hình bên:

– Điểm A thuộc đường thẳng d, kí hiệu A ∈ d.

– Điểm B không thuộc đường thằng d, kí hiệu B ∉ d.


B. Bài tập Điểm – Đường thẳng SGK Hình học 6 tập 1

Bài 1 trang 104 SGK Hình học 6 tập 1

Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình 6. 

Hướng dẫn giải bài 1 trang 104 SGK Hình học 6 tập 1 

– Trong hình còn 4 điểm chưa đặt tên, ta dùng 4 chữ cái in hoa , chẳng hạn A,B,C,D để đặt tên cho 4 điểm đó.
– Trong hình còn 2 đường thẳng chưa đặt tên, ta dùng hai chữ cái thường chẳng hạn b,c để đặt tên cho hai đường thẳng đó.

Bài 2 trang 104 SGK Hình học 6 tập 1

Vẽ 3 điểm A,B,C và ba đường thẳng a, b, c.

Hướng dẫn giải bài 2  trang 104 SGK Hình học 6 tập 1 

Em có thể vẽ hình như sau:

Bài 3 trang 104 SGK Hình học 6 tập 1  

Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:
a, Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm B thuộc những đường thẳng nào? Viết trả lời bằng những ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.
b, Những đường thẳng nào đi qua B, những đường thẳng nào đi qua C, ghi kết quả bằng kí hiệu.
c, Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

Hướng dẫn giải bài 3 trang 104 SGK Hình học 6 tập 1 

a, Điểm A thuộc 2 đường thẳng n và q : A ∈ n, A ∈ q.
Điểm B thuộc ba đường thẳng m,n và p : B ∈ m, B ∈ n, B ∈ p.
b, Ba đường thẳng m,n, p đi qua điểm B: B ∈ m, B ∈ n , B ∈ p.
Hai đường thẳng m,q đi qua điểm C: C ∈ m, C ∈ q
c, Điểm D nằm trên đường thẳng q và không nằm trên ba đường thẳng m,n,p: D ∈ q, D ∉ m, D ∉ n, D ∉ p.

Bài 4 trang 105 SGK Hình học 6 tập 1 

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:
a, Điểm C nằm trên đường thẳng a.
b, Điểm B nằm ngoài đường thẳng b

Hướng dẫn giải bài 4 trang 105 SGK Hình học 6 tập 1 

Em có thể vẽ như hình dưới đây:

Bài 5 trang 105 SGK Hình học 6 tập 1 

Vẽ hình theo các kí hiệu sau: A ∈ p; B ∉ q

Hướng dẫn giải bài 5 trang 104 SGK Hình học 6 tập 1 

Vẽ đường thẳng p rồi lấy điểm A nằm trên đường thẳng đó.
Vẽ đường thẳng q rồi lấy điểm B nằm ngoài đường thẳng đó. 

Bài 6 trang 105 SGK Hình học 6 tập 1 

Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m điểm B không thuộc đường thẳng m.
a, Vẽ hình và kí hiệu.
b, Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.
c, Có những điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

Hướng dẫn giải bài 6 trang 104 SGK Hình học 6 tập 1 

a, A ∈ m; B ∉ m.

b, có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m, chẳng hạn hai điểm C và D: C ∈ m, D ∈ m.
c, Có những điểm khác mà không thuộc đường thẳng m, chẳng hạn hai điểm M và N: M ∉ m, N ∉ n
 

Bài 7 trang 105 SGK Hình học 6 tập 1 

Đố: Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải hình ảnh của một đường thẳng không ?

Hướng dẫn giải bài 7 trang 104 SGK Hình học 6 tập 1 

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng.
Để xem hết nội dung còn lại, mời các em đăng nhập và tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tiếp theo bài Giải bài tập 8,9,10,11,12,13,14 trang 106,107 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1
Đồng bộ tài khoản