Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 43 sách giáo khoa Sinh học 11

Chia sẻ: Vuong The | Ngày: | 1

0
17
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 43 sách giáo khoa Sinh học 11

Mô tả BST Giải bài tập SGK Sinh học 11: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM

Tài liệu giải chi tiết các bài tập Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM là tài liệu hướng dẫn cách giải bài tập cụ thể, dễ hiểu giúp các bạn học sinh dễ dàng nhớ lại các kiến thức lý thuyết đã học trên lớp đồng thời rèn luyện và củng cố kỹ năng giải các bài tập trong SGK. Mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 43 sách giáo khoa Sinh học 11

A. Tóm Tắt Lý Thuyết Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM Sinh học 11

– Pha sáng là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP và NADPH. Pha ánh sáng diễn ra ở tilacôit chỉ khi có chiếu sáng.

– Trong pha ánh sáng, năng lượng ánh sáng được sử dụng để phân li nước. O2 được giải phóng ra từ nước. ATP và NADPH của pha sáng được sử dụng trong pha tối để tổng hợp các hợp chất hữu cơ.

– Pha tối ở thực vật C3 chỉ có chu trình Canvin, ở thực vật C4 và CAM còn có thêm giai đoạn C4 xảy ra trước chu trình Canvin.

– AIPG từ chu trình Canvin chuyển hoá thành cacbohiđrat, prôtêin, lipit.


B. Bài tập về Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM Sinh học 11

Bài 1 trang 43 SGK Sinh học 11

Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp.

Hướng dẫn giải bài 1 trang 43 SGK Sinh học 11

Pha ánh sáng của quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Pha sáng chỉ xảy ra ở tilacôit khi có ánh sáng chiếu vào diệp lục


Bài 2 trang 43 SGK Sinh học 11

Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Hướng dẫn giải bài 2 trang 43 SGK Sinh học 11

Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước.


Bài 3 trang 43 SGK Sinh học 11

Sản phẩm của pha sáng là gì?

Hướng dẫn giải bài 3 trang 43 SGK Sinh học 11

Sản phẩm của pha sáng là: ATP, NADPH, O2-


Bài 4 trang 43 SGK Sinh học 11

Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?

Hướng dẫn giải bài 4 trang 43 SGK Sinh học 11

Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa C02 thành cacbohiđrat là: ATP và NADPH.


Bài 5 trang 43 SGK Sinh học 11

Quan sát các hình 9.2. 9.3 và 9.4, nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình C3,C4 và chu trình CAM.

Hướng dẫn giải bài 5 trang 43 SGK Sinh học 11

* Giống: Cả hai chu trình đều có chu trình Canvin tạo ra PGA rồi từ đó hình thành nên các hợp chất cacbonhiđrat, axit amin, prôtêin, lipit..
* Khác:
– Chất nhận của chu trình C3 là ribulôzơ-l,5-điphôlphat Chất nhận của quá trình C4 là axit phôlphoenolptruvic.
– Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là hợp chất 3 cacbon: APG.
– Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C4 là các hợp chất 4 cacbon: axit ôxalôaxêtic và axit malic/aspactic.
– Tiến trình của chu trình C3 chỉ có một giai đoạn là chu trình Canvin xảy ra chỉ trong các tế bào nhu mô thịt lá.
Tiến trình của chu trình C4 gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 là chu trình C4 xảy ra trong các tế bào nhu mô thịt lá và giai đoạn chu trình Canvin xảy ra trong các tế bào bao bó mạch.


Bài 6 trang 43 SGK Sinh học 11

Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối
a. C02 và ATP. b. Năng lượng ánh sáng
c. Nước và CK d. ATP và NADPH.

Hướng dẫn giải bài 6 trang 43 SGK Sinh học 11

Đáp án đúng là d. ATP và NADPH.


Bài 7 trang 43 SGK Sinh học 11

Giai đoạn quang hợp thật sự tạo nên C6H12 O6 ở cây mía là:

a.Quang phân li nước. b. Chu trình Canvin.
c. Pha sáng. d. Pha tối.

Hướng dẫn giải bài 7 trang 43 SGK Sinh học 11

Đáp án đúng là d. Pha tối.

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website elib.vn và download về máy để tham khảo dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3,4,5,6 trang 39 sách giáo khoa Sinh 11 

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập 1,2,3,4 trang 47 sách giáo khoa Sinh 11

 
Đồng bộ tài khoản