Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 51 sách giáo khoa Hóa học 9

Chia sẻ: Thiên Long | Ngày: | 1

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 51 sách giáo khoa Hóa học 9

Mô tả BST Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 51 sách giáo khoa Hóa học 9

Tài liệu Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 51 sách giáo khoa Hóa học 9:  Tính chất hóa học của kim loại với các gợi ý đáp án và cách giải bài tập trong SGK sẽ giúp các em ghi nhớ và khắc sâu nội dung chính của bài học để vận dụng vào việc giải bài tập. Mời các em tham khảo tài liệu để dễ dàng hoàn thiện bài tập và sưu tầm thêm cho mình những phương pháp giải bài tập nhanh, chính xác.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 51 sách giáo khoa Hóa học 9

Mời các em tham khảo một trích đoạn cụ thể được trích ra từ tài liệu Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 51 sách giáo khoa Hóa học 9:  Tính chất hóa học của kim loại. Bên cạnh đó các em có thể xem lại bài tập trước Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 48 sách giáo khoa Hóa học 9

Tóm tắt kiến thức và hướng dẫn giải Bài tập bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 51 SGK Hóa lớp 9: Tính chất hóa học của kim loại.

A. Lý thuyết Tính chất hóa học của kim loại

1. Tác dụng với phi kim

a) Tác dụng với oxi: Hầu hết kim loại (trừ Au, Pt, Ag,…) tác dụng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao, tạo thành oxit.

b) Tác dụng với phi kim khác (Cl.,, S,…): Nhiều kim loại tác dụng với nhiều phi kim, tạo thành muối.

2. Tác dụng với dung dịch axit

Nhiều kim loại tác dụng với dung dịch axit (HCl,…) tạo thành muối và H2.

3. Tác dụng với dung dịch muối

Kim lọại hoạt dộng mạnh hơn (trừ Na, K, Ba,…) tác dụng với muối của kim loại yếu hơn, tạo thành muối và kim loại mới.

B. Giải Bài Tập SGK Hóa Lớp 9 trang 51

Bài 1. (Trang 51 SGK hóa 9 chương 2)

Kim loại có những tính chất hoá học nào ? Lấy thí dụ và viết các phương trinh hoá học minh hoạ với kim loại magie.

Giải bài 1:

Các em tham khảo phần lý thuyết ở mục A phía trên.


Bài 2. (Trang 51 SGK hóa 9 chương 2)

Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây :

a) ………. + HCl —> MgCl2 + H2;

b) ……… + AgNO3 —> Cu(NO3)2 + Ag;

c) ……… + ………… —> ZnO;

d) …….. + Cl2 —> CuCl2

e) ……. + S —> K2 S.

Giải bài 2:

Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây :

a) Mg + 2HCl —> MgCl2 + H2↑;

b) Cu + 2AgNO3 —> Cu(NO3)2 + 2Ag↓;

c) 2Zn + O2 —>t0 2ZnO;

d) Cu + Cl2 —>t0 CuCl2

e) 2K + S —> K2 S t0


Bài 3. (Trang 51 SGK hóa 9 chương 2)

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:

a) Kẽm + Axit sunturic loãng ; b) Kẽm + Dung dịch bạc nitrat;

c) Natri + Lưu huỳnh ; d) Canxi + Clo.

Giải bài 3:

a) Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2

b) Zn + 2AgNO3 -> Zn(NO3)2 + 2Ag ↓

c) 2Na + S -> Na2S

d) Ca + Cl2 -> CaCl2


Bài 4. (Trang 51 SGK hóa 9 chương 2)

Dựa vào tính chất hoá học của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau đây :

                                                            

Giải bài 4:

Có thể có các PTHH sau:

1) Mg + Cl2 —>t0 MgCl2

2) 2Mg + O2 —>t0 2MgO

3) Mg + H2SO4 —> MgSO4 + H2 ↑

4) Mg + Cu(NO3)2 —> Mg(NO3)2 + Cu ↓

5) Mg + S —>t0 MgS


Bài 5. (Trang 51 SGK hóa 9 chương 2)

Dự đoán hiện tượng và viết phương trình hoá học khi:

a) Đốt dây sắt trong khí clo.

b) Cho một đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2.

c) Cho một viên kẽm vào dung dịch CuS04.

Giải bài 5:

a) Khói màu nâu đỏ tạo thành: 2Fe + 3Cl2 —>t0 2FeCl3

b) Dung dịch CuCl2 —> FeCl2 + Cu ↓

c) Dung dịch CuSO4 nhạt màu, kim loại màu đỏ bám ngoài viên kẽm: Zn + CuSO4 —> ZnSO4 + Cu ↓


Bài 6. (Trang 51 SGK hóa 9 chương 2)

Ngâm một lá kẽm trong 20 g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi kẽm không tan được nữa. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên và nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.
Giải bài 6:

Ta có: mCuSO4 = 20.0,1 = 2(g)

=> nCuSO4 = 0,0125 (mol)

PTHH: Zn + CuSO4 —> ZnSO4 + Cu ↓

1 mol 1 mol 1 mol

0,0125 mol 0,0125 mol 0,0125 mol

=> mZn = n.M = 0,0125. 65 = 0,81 (g)

mZnSO4 = n.M = 0,0125. 161= 2,01 (g)

m dd sau pư = mddCuSO4 + mZn – m Cu giải phóng

Nồng độ % dung dịch ZnSO4 là: C% = (2,01/20).100% = 10,05 (%)


Bài 7. (Trang 51 SGK hóa 9 chương 2)

Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng không thể tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52 g. Hãy xác định nổng độ mol của dung dịch bạc nitrat đã dùng (giả thiết toàn bộ lượng bạc giải phóng bám hết vào lá đồng).

Giải bài 7:

PTHH: Cu + 2AgNO3 —> Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

Theo PTHH:

1 mol Cu tác dụng với 2 mol AgNO3 thì khối lượng tăng 152g

x mol…………………………….1,52g

=> x = 0,02 mol AgNO3

Nồng độ dung dịch AgNO3: CMAgNO3 = n/V = 0,02/0,02 = 1 (M)

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang Thư viện eLib để tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 54 sách giáo khoa Hóa học 9
Đồng bộ tài khoản