Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 57,58 sách giáo khoa Hóa 8

Chia sẻ: Nguyễn Mai | Ngày: | 1

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 57,58 sách giáo khoa Hóa 8

Mô tả BST Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 57,58 sách giáo khoa Hóa 8

Nhằm giúp các em có thêm những tài liệu tham khảo hữu ích bổ trợ cho quá trình học tập thuận lợi hơn, thư viện eLib đã sưu tầm và giới thiệu đến các em tài liệu “Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 57,58 sách giáo khoa Hóa 8: Phương trình hóa học”. Mời các em tham khảo tài liệu để nắm vững kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng giải bài tập khoa học, dễ hiểu.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 57,58 sách giáo khoa Hóa 8

Trích đoạn Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 57,58 sách giáo khoa Hóa 8: Phương trình hóa học sau đây sẽ giúp các em dễ dàng tiếp cận được nội dung của tài liệu, mời các em tham khảo. Mặt khác, các em có thể xem lại bài trước Giải bài tập 1,2,3 trang 54 sách giáo khoa Hóa 8

Tóm tắt lý thuyết cần nhớ và giải bài 1,2 trang 57; bài 3,4,5,6,7 trang 58 SGK Hóa 8: Phương trình hóa học – Chương 2

A. Tóm tắt lý thuyết cần nhớ về Phương trình hóa học

1. Định nghĩa: phương trình hoa học là phương trình biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học

2. Ba bước lập phương trình hóa học:

– Viết sơ đồ phản ứng, gồm công thức hóa học của các chất tham gia sản phẩm.

– Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước công thức.

– Viết thành phương trình hóa học.

3. Ý nghĩa phương trình hóa học: phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

B. Giải bài tập SGK Hóa lớp 8 trang 57,58

Bài 1. (SGK Hóa lớp 8 trang 57)

a) Phương trình hóa học biểu diễn gì, gồm công thức hóa học của những chất nào?
b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học của phản ứng ở điểm nào?
c) Nêu ý nghĩa của phương trình hóa học?
Hướng dẫn giải bài 1:
a) Phương trình hoa học là phương trình biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm công thức hóa học của chất tham gia phản ứng và sản phẩm.
b) Sơ đồ phản ứng khác với phương trình hóa học là chưa có hệ số thích hợp, tức là chưa cân bằng số nguyên tử. tuy nhiên cũng có một số sơ đồ phản ứng cũng chính là phương trình hóa học
Ví dụ: Mg + Cl2 => MgCl2
c) Ý nghĩa: phương trình hóa học cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như tưng cặp chất trong phản ứng.

Bài 2. (SGK Hóa lớp 8 trang 57)

Cho sơ đồ của các phản ứng sau:
a) Na + O2 => Na2O.
b) P2O5 + H2O => H3PO4.
Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất phản ứng.
Hướng dẫn giải bài 2:
a) Phương trình hóa học: 4Na + O2 => 2Na2O.
Tỉ lệ: Số nguyên tử Na: số phân tử O2: số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2.
b) Phương trình hóa học: P2O5 + 3H2O => 2H3PO4.
Tỉ lệ: Số phân tử P2O5 : số phân tử H2O : số phân tử H3PO4 = 1 : 3 : 2.

Bài 3. (SGK Hóa lớp 8 trang 58)

Yêu cầu như bài 2, theo sơ đồ của các phản ứng sau:
a) HgO -> Hg + O2
b) Fe(OH)3 – > Fe2O3 + H2O
Hướng dẫn giải bài 3:
a) Phương trình hóa học: 2HgO ->2 Hg + O2
Tỉ lệ: Số phân tử HgO : số nguyên tử Hg : số phân tử O2 = 2 : 2 : 1
b) Phương trình hóa học: 2Fe(OH)3 – > Fe2O3 + 3H2O
Tỉ lệ: Số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử Fe2O3 : số phân tử H2O = 2 : 1 : 3

Bài 4. (SGK Hóa lớp 8 trang 58)

Cho sơ đồ phản ứng sau: Na2CO3 + CaCl2 -> CaCO3 + NaCl
a) Hãy viết thành phương trình hóa học
b) Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (tùy chon)
Hướng dẫn giải bài 4:
a) Phương trình hóa học: Na2CO3 + CaCl2 -> CaCO3 + 2NaCl
b) Ta có: 1 phân tử natri cacbonat và 1 phân tử canxi clorua tạo ra 1 phân tử canxi cacbonat và 2 phân tử natri clorua.
Tỉ lệ: Natri cacbonat : canxi clorua = 1 : 1
Canxi cacbonat : natri clorua = 1 : 2
Canxi clorua : natri clorua = 1 : 2
Natri cacbonat : canxi cacbonat = 1 : 1

Bài 5. (SGK Hóa lớp 8 trang 58)

Biết rằng kim loại magie Mg tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hidro H2 và chất magie sunfat MgSO4
a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.
b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử magie lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng.
Hướng dẫn giải bài 5:
a) Phương trình hóa học phản ứng:
Mg + H2SO4 -> H2 + MgSO4
b) Phân tử magie : phân tử axit sulfuric = 1 : 1
Phân tử magie : phân tử hidro = 1 : 1
Phân tử magie : phân tử magie sunfat = 1 : 1

Bài 6. (SGK Hóa lớp 8 trang 58)

Biết rằng photpho đỏ P tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất P2O5
a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.
b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử P lần lượt với số phân tử của hai chất khác trong phản ứng.
Hướng dẫn giải bài 6 :
a) Phương trình hóa học của phản ứng :
4P + 5O2 -> 2 P2O5
b) Tỉ lệ
Số phân tử P : số phân tử O2 : số phân tử P2O5 = 4 : 5 : 2

Bài 7. (SGK Hóa lớp 8 trang 58)

Hãy chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp dặt vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hóa học sau ?
a) ? Cu + ? -> 2CuO
b) Zn + ?HCl -> ZnCl2 + H2
c) CaO + ?HNO3 -> Ca(NO3)2 + ?
Hướng dẫn giải bài 7:
a) 2Cu + O2 -> 2CuO
b) Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2
c) CaO + ?HNO3 -> Ca(NO3)2 + H2O
 
Để tham khảo nội dung đầy đủ của tài liệu Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 57,58 sách giáo khoa Hóa 8: Phương trình hóa học, các em vui lòng đăng nhập và tải tài liệu về máy nhé. Mặt khác, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo bài Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 60,61 sách giáo khoa Hóa 8
Đồng bộ tài khoản