Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 74 sách giáo khoa Hóa học 10

Chia sẻ: Nguyễn Huệ | Ngày: | 1

0
24
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 74 sách giáo khoa Hóa học 10

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hóa học 10: Hóa trị và số oxi hóa

Thư viện eLib xin gửi tới các em học sinh tài liệu giải bài tập sách giáo khoa Hóa 10: Hóa trị và số oxi hóa. Tham khảo tài liệu để giúp các em củng cố lại kiến thức trọng tâm của bài, biết cách giải bài tập chuẩn xác. Bên cạnh đó, tài liệu còn hỗ trợ các em trong quá trình tự trau dồi và nâng cao kỹ năng trả lời câu hỏi, biết cách vận dụng để giải các bài tập liên quan.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 74 sách giáo khoa Hóa học 10

A. Lý thuyết về Hóa trị và số oxi hóa Hóa học 10

Số oxi hóa:

Để thuận tiện cho việc nghiên cứu phản ứng oxi hóa – khử người ta dùng khái niệm số oxi hóa.

Số oxi hóa của một nguyên tố trong hợp chất là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử nếu giả định liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử là liên kết ion.

Số ion hóa được xác định theo quy tắc sau:

a) Số ion hóa của ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion đó.

Thí dụ: ion Ca2+ có điện tích là dương 2, số oxi hóa là +2.

Ion Cl– có điện tích là âm 1, số oxi hóa là -1.

b) Số ion hóa của hiđro trong hợp chất bằng +1, trừ H trong hiđrua kim loại.

c) Số oxi hóa của oxi trong hợp chất bằng -2, trừ một số trường hợp như trong phân tử H2O2­ , K2O2 … nguyên tố O có số oxi hóa bằng -1.

d) Số oxi hóa của nguyên tố trong đơn chất bằng 0.

Thí dụ: Fe, Cl2 ,

e) Tất cả các hợp chất đều trung hòa về điện, vì vậy tổng số oxi hóa trong hợp chất bằng không.

f) Tổng số oxi hóa của tất cả các nguyên tử trong ion đa nguyên tử bằng đúng điện tích của ion đó.


B. Bài tập về Hóa trị và số oxi hóa Hóa học 10

Bài 1 trang 74 SGK Hóa học 10

Số oxi hóa của nitơ trong NH4, NO2 , và HNOlần lượt là:

A. +5, -3, +3.

B. -3, +3, +5

C. +3, -3, +5

D. +3, +5, -3.

Hướng dẫn giải bài 1 trang 74 SGK Hóa học 10

Đáp án: B


Bài 2 trang 74 SGK Hóa học 10

Số oxi hóa của Mn, Fe trong Fe3+ , S trong SO3 , P trong PO43-lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5

B. 0, +3, +5, +6

C. +3, +5, 0, +6

D. +5, +6, +3, 0.

Chọn đáp ứng đúng.

Hướng dẫn giải bài 2 trang 74 SGK Hóa học 10

Đáp án : A


Bài 3 trang 74 SGK Hóa học 10

Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tử trong các hợp chất sau đây: CsCl, Na2O, BaO, BaCl2 , Al2O3.

Hướng dẫn giải bài 3 trang 74 SGK Hóa học 10

Cs = 1+ ; Cl = 1 ; Na = 1+ ; O = 2– ;

Ba = 2+ ; O = 2 ; Al = 3+ ; O = 2


Bài 4 trang 74 SGK Hóa học 10

Hãy xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây: H2O, CH4, HCl, NH3.

Hướng dẫn giải bài 4 trang 74 SGK Hóa học 10

Xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

 

H2O

CH4

HCl

NH3

Cộng hóa trị

H có cộng hóa trị là 1

O có cộng hóa trị là 2

C có cộng hóa trị là 4

H có cộng hóa trị là 1

H và Cl đều có cộng hóa trị là 1

N có cộng hóa trị là 3

H có cộng hóa trị là 1


Bài 5 trang 74 SGK Hóa học 10

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau: CO2, H2O, SO3, NO, NO2, Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ , NH4+

Hướng dẫn giải bài 5 trang 74 SGK Hóa học 10

Số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau:

Cu2+ có số oxi hóa là +2 , Na+ có số oxi hóa là +1, Fe2+ có số oxi hóa là +2, Fe3+ có số oxi hóa là +3, Al3+ có số oxi hóa là +3.


Bài 6 trang 74 SGK Hóa học 10

Viết công thức phân tử của các chất, trong đó S lần lượt có số oxi hóa -2, 0, +4, +6.

Hướng dẫn giải bài 6 trang 74 SGK Hóa học 10

Công thức phân tử của những chất trong đó S có số oxi hóa -2, 0,
+4, +6 lần lượt là: H2S, S, SO2, SO3.


Bài 7 trang 74 SGK Hóa học 10

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất , đơn chất và ion sau:

a) H2S, S, H2SO3, H2SO­4.

b) HCl, HClO, NaClO2, HClO3.

c) Mn, MnCl2, MnO2, KmnO4.

d) MnO4 , SO42- , NH4+.

Hướng dẫn giải bài 7 trang 74 SGK Hóa học 10

a) Số oxi hóa của S trong các chất: H2, S-2 , S0, H2S+4O3, H2S+6O4

b) Số oxi hóa của Cl trong các hợp chất: HCl-1, HCl+1O, NaCl+3O2, HCl+5O3, HCl+7O4.

c) Số oxi hóa của Mn trong các chất: Mn0, Mn+2Cl2, Mn+4O2, KMn+7O4

d)

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập vào web elib.vn để tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem các bài tập dưới đây:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3, 4,5,6 trang 70,71 sách giáo khoa Hóa 10

>> Bài tiếp theo:  Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 76 sách giáo khoa Hóa 10

 

 
Đồng bộ tài khoản