Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 88 sách giáo khoa Vật lý 10

Chia sẻ: đinh Tiền | Ngày: | 1

0
12
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 88 sách giáo khoa Vật lý 10

Mô tả BST Giải bài tập SGK Vật lý 10: Bài toán về chuyển động ném ngang

Mời các em tham khảo tài liệu hướng dẫn giải Bài toán về chuyển động ném ngang. Tài liệu sẽ giúp các em định hướng cách giải cách bài tập chi tiết để ôn lại kiến thức đã học trong bài. Chúc các em học tập tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 88 sách giáo khoa Vật lý 10

A. Tóm Tắt Lý Thuyết Bài toán về chuyển động ném ngang Vật lý 10

I. Khảo sát chuyển động ném ngang 

+ Chuyển động ném ngang có thể phân tích thành hai chuyển động thành phần theo hai trục tọa độ (gốc O tại vị trí ném, trục Ox hướng theo vectơ vận tốc đầu v0, trục Oy hướng theo trọng lực P)

+ Chuyển động thành phần theo trục Ox là chuyển động thẳng đều với các phương trình : ax = 0; vx = v0; x = v0.t

Chuyển động thành phần theo trục Oy là chuyển động rơi tự do với các phương trình : ay = g; vy = gt; y = 1/2gt2

II. Xác định chuyển động của vật

+ Khử t giữa hai phương trình x = v0t và y = 1/2 gt2, ta được phương trình quỹ đạo của vật là y = g/2v²ox2

Như vậy, quỹ đạo của chuyển động ném ngang là đường Parabol.

+ Thời gian chuyển động của vật ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao h và được xác định:


B. Bài tập về Bài toán về chuyển động ném ngang Vật lý 10

Bài 1 trang 88 SGK Vật lý 10

Để khảo sát chuyển động ném ngang, ta chọn tọa độ đề – các như thế nào là thích hợp nhất? Nêu cách phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần theo hai trục của hệ tọa độ đó.

Hướng dẫn giải bài 1 trang 88 SGK Vật lý 10

– Chọn hệ toạ độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần.
– Áp dụng định luật II Niu-tơn để lập các phương trình cho hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang.
– Tổng hợp hai chuyển động thành phần để được chuyển động tổng hợp (chuyển động thực).
– Vẽ được (một cách định tính) quỹ đạo parabol của một vật bị ném ngang


Bài 2 trang 88 SGK Vật lý 10

Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang và cho biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần.

Hướng dẫn giải bài 2 trang 88 SGK Vật lý 10


Bài 3 trang 88 SGK Vật lý 10

Lập phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang, các công thức tính thời gian chuyển động thành phần.

Hướng dẫn giải bài 3 trang 88 SGK Vật lý 10

Khi vật M chuyển động thì các hình chiếu Mx và My của nó trên hai trục toạ độ cũng chuyển động theo

Thời gian chuyển động tổng hợp bằng thời gian chuyển động thành phần theo trục Oy. Suy ra thời gian chuyển động ném ngang của vật bằng thời gian rơi rự do từ cùng một độ cao.


Bài 4 trang 88 SGK Vật lý 10

Bi A có khối lượng lớn gấp đôi bi B. cùng một lúc tại mái nhà, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí
Hãy cho biết câu nào dưới đây là đúng?
A. A chạm đất trước
B. A chạm đất sau
C. Cả hai chạm đất cùng một lúc
D. Chưa đủ thông tin để trả lời.

Hướng dẫn giải bài 4 trang 88 SGK Vật lý 10

Đáp án: C (do thời gian rơi không phụ thuộc vào khối lượng).


Bài 5 trang 88 SGK Vật lý 10

Một máy bay bay theo phương ngang ở cùng độ cao 10km với tốc độ 720km. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để thả quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 10m/s2. Vẽ một cách gần đúng dạng quỹ đạo của quả bom.

Hướng dẫn giải bài 5 trang 88 SGK Vật lý 10


vo = 720 km/h = 200 m/s
Thời gian bom rơi chạm đất kể từ lúc thả:

Tầm xa của bom ( máy bay thả bom cách mục tiêu)
L = v0t = 200 . √(2.10³)
≈ 8944 m = 8,9 km


Bài 6 trang 88 SGK Vật lý 10

Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao
h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang) ? Lấy g = 10m/s2
Thời gian hòn bi rơi là:
A. 0,35s
B. 0,125s
C. 0,5s
D. 0,25s

Hướng dẫn giải bài 6 trang 88 SGK Vật lý 10

Thời gian rơi của bi:

Chọn: C


Bài 7 trang 88 SGK Vật lý 10

Với số liệu bài 6, hỏi tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn ?
A. 4,28 m/s;
B. 3 m/s;
C. 12 m/s;
D. 6 m/s;

Hướng dẫn giải bài 7 trang 88 SGK Vật lý 10

Áp dụng công thức tính tầm xa:

=> V0 = 3m/s
Chọn đáp án: B

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập vào web elib.vn để tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem các bài tập dưới đây:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 82,83 sách giáo khoa Lý 10
Đồng bộ tài khoản