Giải bài tập 1,2,3,4,5,6 trang 14 sách giáo khoa Hóa học 11

Chia sẻ: Thiên Long | Ngày: | 1

0
20
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4,5,6  trang 14 sách giáo khoa Hóa học 11

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hóa học 11: Sự điện li của nước pH – Chất chỉ thị axit – bazơ

Với mong muốn giúp các em học sinh dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc hoàn thành các bài tập trong SGK , thư viện eLib xin gửi tới các em tài liệu Giải bài tập 1,2,3,4,5,6  trang 14 sách giáo khoa Hóa học 11: Sự điện li của nước pH – Chất chỉ thị axit – bazơ. Các tài liệu được trình bày rõ ràng, khoa học, dễ hiểu. Mời các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4,5,6 trang 14 sách giáo khoa Hóa học 11

A. Tóm tắt Lý thuyết Sự điện li của nước pH – Chất chỉ thị axit – bazơ Hóa học 11

Môi trường trung tính có pH = 7 ; môi trường axit có pH < 7 ; môi trường bazơ có pH > 7.

pH càng nhỏ thì dung dịch có độ axit càng lón. pH càng lớn thì dung dịch có độ bazơ càng lớn.

3. Chất chỉ thị axit-bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch. Dựa vào sự chuyển màu của giấy quỳ và dung dịch phenolphtalein xác định được môi trường của dung dịch, dựa vào màu của giấy chỉ thị vạn năng có thể xác định được gần đúng giá tri pH của dung dịch.


B. Bài tập về Sự điện li của nước pH – Chất chỉ thị axit – bazơ Hóa học 11

Bài 1 trang 14 SGK Hóa học 11

Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25oC?

Hướng dẫn giải bài 1 trang 14 SGK Hóa học 11

Tích nồng độ ion H+ và nồng độ ion OH– trong nước gọi là tích số ion của nước. Ở 25°c, tích số này có giá trị 10-14


Bài 2 trang 14 SGK Hóa học 11

Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

Hướng dẫn giải bài 2 trang 14 SGK Hóa học 11

 Môi trường axit là môi trường trong đó [H+] > [OH–] hay [H+] > 10-7M hay pH < 7
 Môi trường bazơ là môi trường trong đó [H+] < [OH–] hay [H+] < 10-7M hay pH > 7
 Môi trường trung tính là môi trường trong đó [H+] = [OH–] hay [H+] = 10-7 M hay pH = 7


Bài 3 trang 14 SGK Hóa học 11

Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

Hướng dẫn giải bài 3 trang 14 SGK Hóa học 11

Chất chỉ thị axit – bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch


Bài 4 trang 14 SGK Hóa học 11

Một dung dịch có [OH–] = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này là
A. axit B. trung tính
C. kiềm D. không xác định được

Hướng dẫn giải bài 4 trang 14 SGK Hóa học 11

Chọn C
Ta có: [H+] = 10-14/ 1,5. 10-5 =6,6.10-10M<10-7M ⇒ môi trường kiềm


Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11

Tính nồng độ H+, OH– và pH của dung dịch HCl 0,10 M và dung dịch NaOH 0,010 M.

Hướng dẫn giải bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11

Dung dịch HCl 0,1M: HC1 → H+ + Cl–
0,1M 0,1M
⇒ [H+] = 0,1M ⇒ [OH–]= 10-14/0,1 =10-13M ⇒ pH = -lg 0,1 = 1
Dung dịch NaOH: NaOH → Na+ + OH–
0,01M 0,01M
⇒ [OH–] = 0,01M ⇒ [H+] = 10-14/0,01 =10-12M ⇒ pH = – lg 10-12 = 12


Bài 6 trang 14 SGK Hóa học 11

Trong dung dịch HCl 0,010M tích số ion của nước là:
A. [H+].[OH–] > 1,0.10-14 B. [H+].[OH–] = 1,0.10-14
C. [H+].[OH–] < 1,0.10-14 D. Không xác định được.

Hướng dẫn giải bài 6 trang 14 SGK Hóa học 11

Chọn B. Tích số ion của nước là hằng số ở nhiệt độ xác định

Các em có thể xem nội dung tài liệu trực tuyến trên website hoặc đăng kí tài khoản trên elib.vn sau đó đăng nhập để xem đầy đủ hơn. Ngoài ra, các em có thể xem các bài tập dưới đây:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 10 sách giáo khoa Hóa học 11

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 22, 23 sách giáo khoa Hóa học 11

 
Đồng bộ tài khoản