Giải bài tập 1,2,3,4,5,6 trang 145 sách giáo khoa Hóa học 11

Chia sẻ: Nguyễn Huệ | Ngày: | 1

0
35
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4,5,6 trang 145 sách giáo khoa Hóa học 11

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hóa học 11: Ankin

Mời các em tham khảo tài liệu giải bài tập Ankin do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể.  Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4,5,6 trang 145 sách giáo khoa Hóa học 11

Bài tập về Ankin Hóa học 11

Bài 1 trang 145 SGK Hóa học 11

a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankin có công thức C4H6 và C5H8.
b) Viết công thức cấu tạo của các ankin có tên sau: pent-2-in ; 3-metylpent-1-in; 2,5- đimetylhex-3-in

Hướng dẫn giải bài 1 trang 145 SGK Hóa học 11


Bài 2 trang 145 SGK Hóa học 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và các chất sau:
a) hidro có xúc tác Pd/PbCO3
b) dung dịch brom (dư)
c) dung dịch bạc nitrat trong amoniac
d) hidro clorua có xúc tác HgCl2

Hướng dẫn giải bài 2 trang 145 SGK Hóa học 11


Bài 3 trang 145 SGK Hóa học 11

Trình bày phương pháp hóa học:
a) Phân biệt axetilen với etilen
b) Phân biệt ba bình không dán nhãn chứa mỗi khí không màu sau: metan, etilen, axetilen

Hướng dẫn giải bài 3 trang 145 SGK Hóa học 11

a) Dẫn mẫu thử qua dung dịch AgNO3/NH3 mẫu tạo kết tủa vàng là C2H2 còn lại là C2H4
b) Dẫn mỗi mẫu thử qua dung dịch AgNO3/NH3 mẫu tạo kết tủa vàng là C2H2. Hai mẫu còn lại dẫn qua nước brom, mẫu làm mất màu nước brom là C2H4 còn lại là CH4


Bài 4 trang 145 SGK Hóa học 11

Cho các chất sau: metan,etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom
B. Có 2 chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac
C. Có ba chất có khả năng làm mất màu dung dịch Brom
D. Không có chất nào làm nhạt màu dung dịch kali pemangalat

Hướng dẫn giải bài 4 trang 145 SGK Hóa học 11

Đáp án đúng: C. Có ba chất có khả năng làm mất màu dung dịch Brom


Bài 5 trang 145 SGK Hóa học 11

Dẫn 3,36 lít khí hỗn hợp A gồm propin và eilen đi vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy còn 0,840 lít khí thoát ra và có m gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở đktc
a) Tính phần trăm thể tích etilen trong A
b) Tính m

Hướng dẫn giải bài 5 trang 145 SGK Hóa học 11


Bài 6 trang 145 SGK Hóa học 11

Trong số các ankin có công thức phân tử C5H8 có mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3
A. 1 chất
B. 2 chất
C. 3 chất
D. 4 chất

Hướng dẫn giải bài 6 trang 145 SGK Hóa học 11

Chọn B. Có hai chất là:

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website elib.vn và download về máy để tham khảo dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo:

>> Bài tiếp theo:Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 137,138 sách giáo khoa Hóa học 11
Đồng bộ tài khoản