Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 10 sách giáo khoa Hóa học 11

Chia sẻ: Mai Phượng | Ngày: | 1

0
17
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 10 sách giáo khoa Hóa học 11

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hóa học 11: Axit bazơ và muối

Mời các em tham khảo tài liệu Giải bài tập  Axit bazơ và muối, tài liệu gồm phần tóm tắt kiến thức trọng tâm của bài học và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trang 10 sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức bài học, biết được phương pháp giải bài tập hiệu quả hơn. Mời các em cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 10 sách giáo khoa Hóa học 11

A. Tóm tắt kiến thức Axit, bazơ và muối Hóa học 11

1. Theo thuyết A-rê-ni-ut thì:

– Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+

Ví dụ: HCl → H+ + Cl–

– Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH–

Ví dụ : NaOH → Na+ + OH–

– Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.

Zn(OH)2 ⇔ Zn2+ +20H– ; Zn(OH)2 ⇔ ZnO2-2 + 2H+

2. Những axit mà tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H+ gọi là các axit nhiều nấc.

Ví dụ : H2SO4, H3PO4….

Những bazơ khi tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion OH– gọi là các bazơ nhiều nấc.

Ví dụ : Mg(OH)2, Ca(OH)2,….

3. Muối là hợp chất, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit. Ví dụ : Na2CO3→ 2Na+ + CO32-

Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit không có khả năng phân li ra ion H+. Muối axit là muối mà anion gốc axit có khá năng phân li ra ion H+.

Sự điện li cùa muối trong nước tạo cation kim loại (hoặc NH4+ , ion phức) và anion gốc axil.


B. Bài tập về Axit, bazơ và muối Hóa học 11

Bài 1 trang 10 SGK Hóa học 11

Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit. Lấy các thí dụ minh hoạ và viết phương trình điện li của chúng.

Hướng dẫn giải bài 1 trang 10 SGK Hóa học 11

Xem lý thuyết phía trên.


Bài 2 trang 10 SGK Hóa học 11

Viết phương trình điện li của các chất sau :
a) Các axit yếu : H2S, H2CO3.
b) Bazơ mạnh : LiOH.
c) Các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.
d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Hướng dẫn giải bài 2 trang 10 SGK Hóa học 11

a) H2S ⇔ H+ + HS– ;
HS– ⇔ H+ + S2–
H2CO3 ⇔ H+ + HCO3– ;
HCO3– ⇔ H + + CO32-
b) LiOH → Li+ + OH–
c) K2CO3 → 2K+ + CO32- ;
NaClO → Na+ + CIO–
NaHS → Na+ + HS–:
HS– ⇔ H+ + S2-
d) Sn(OH)2 ⇔ Sn2++ 2OH–;
H2SnO2 ⇔ 2H+ + SnO22-.


Bài 3 trang 10 SGK Hóa học 11

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?
1. Một hợp chất trong thành phẩn phân tử có hiđro là axit.
2. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
3. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+trong nước là axit.
4. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Hướng dẫn giải bài 3 trang 10 SGK Hóa học 11

Chọn C.
Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.


Bài 4 trang 10 SGK Hóa học 11

Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?
1. [H+] = 0,10M
2. [H+] < [CH3COO–]
3. [H+] > [CH3COO–]
4. [H+] < 0.10M.

Hướng dẫn giải bài 4 trang 10 SGK Hóa học 11

Chọn D: [H+] < 0,10M.


Bài 5 trang 10 SGK Hóa học 11

Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?
1. [H+] = 0,10M
2. [H+] < [NO3–]
3. [H+] > [NO3–]
4. [H+] < 0,10M.

Hướng dẫn giải bài 5 trang 10 SGK Hóa học 11

Chọn A. [H+] = 0.10M.

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập vào web elib.vn để tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem các bài tập dưới đây:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 7 sách giáo khoa Hóa học 11

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập 1,2,3,4,5,6 trang 14 sách giáo khoa Hóa học 11

 
Đồng bộ tài khoản