Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 108 sách giáo khoa Hóa học 9

Chia sẻ: đinh Tiền | Ngày: | 1

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 108 sách giáo khoa Hóa học 9

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hóa học 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa hữu cơ

Xin giới thiệu đến các em học sinh tài liệu giải bài tập trang 108 bài Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa hữu cơ. Tài liệu gồm phần tóm lược nội dung lý thuyết và gợi ý cách giải các bài tập cụ thể. Mời các em tham khảo để biết thêm những phương pháp giải bài tập nhanh và chính xác.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 108 sách giáo khoa Hóa học 9

A. Tóm tắt lý thuyết Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ SGK Hóa học 9

– Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật, cơ thể người và trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, trong các loại đồ dùng…

– Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3 và muối cacbonat, cacbua kim loại như CaC2…)


B. Bài tập Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ SGK Hóa học 9

Bài 1 trang 108 SGK Hóa học 9

Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khi’);

b) Màu sắc;

c) Độ tan trong nước ;

d) Thành phần nguyên tố.

Hướng dẫn giải bài 1 trang 108 SGK Hóa học 9

Chọn D. 


Bài 2 trang 108 SGK Hóa học 9

Chọn câu đúng trong các câu sau :

a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.

b) Hoá học hữucơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

c) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

d) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất trong cd thể sống.

Hướng dẫn giải bài 2 trang 108 SGK Hóa học 9

Đáp án đúng: c. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ


Bài 3 trang 108 SGK Hóa học 9

Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3

Hướng dẫn giải bài 3 trang 108 SGK Hóa học 9

Thành phần phần trăm khối lượng C trong các chất được xếp theo thứ tự sau:

CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3


Bài 4 trang 108 SGK Hóa học 9

Axit axetic có công thức C2H402. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.

Hướng dẫn giải bài 4 trang 108 SGK Hóa học 9

Từ C2H4O2 ta có: M = 60 g/mol; mC = 2 x 12 = 24 g; mH = 4 x 1 = 4 g;

MO = 2 x 16 = 32 g.

%C = (24 : 60) x 100% = 40%; %H = (4 : 60) x 100% = 6,67%;

%O = 100% – 40% – 6,67% = 53,33%.


Bài 5 trang 108 SGK Hóa học 9

Hãy sắp xếp các chất : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03, CH3NO2, NaHC03, C2H302Na vào các cột thích hợp trong bảng sau :

%image_alt%

Hướng dẫn giải bài 5 trang 108 SGK Hóa học 9

%image_alt%

Để xem toàn bộ nội dung tài liệu các em có thể đăng nhập tài khoản để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập trước và bài tập tiếp theo:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3,4,5,6 trang 103 sách giáo khoa Hóa học 9

>> Bài tiếp:  Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 112 sách giáo khoa Hóa học 9
Đồng bộ tài khoản