Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 112 sách giáo khoa Hóa học 9

Chia sẻ: Thiên Long | Ngày: | 1

0
65
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 112 sách giáo khoa Hóa học 9

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hóa học 9: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Dưới đây là tài liệu giải bài tập trang 112 bài Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Mời các em học sinh tham khảo để ôn tập và củng cố lại các nội dung đã học như: Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử, mạch cacbon, trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử cũng như biết cách giải bài tập. Tài liệu sẽ giúp các em hoàn thành bài tập một cách dễ dàng, nhanh chóng. Chúc các em học tốt. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 112 sách giáo khoa Hóa học 9

A. Tóm tắt lý thuyết Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ SGK Hóa học 9

I. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử

Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro có hóa trị I, oxi có hóa trị II. (mỗi hóa trị được biểu diễn bằng một gạch nối giữa hai nguyên tử liên kết)

2. Mạch cacbon

Trong hợp chất hữu cơ, các nguyên tử cacbon di liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon. Có 3 loại mạch cacbon là mạch không phân nhánh (mạch thẳng), mạch nhánh và mạch vòng.

3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Thí dụ: cùng công thức phân tử C2H6O nhưng trật tự liên kết giữa các nguyên tử khác nhau, tạo thành hai hợp chất khác nhau là rượu etylic và đimetyl ete.

II. CÔNG THỨC CẤU TẠO

Công thức cấu tạo là công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Như vậy, công thức cấu tạo cho biết thành phần của phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

B. Bài tập Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ SGK Hóa học 9

Bài 1 trang 112 SGK Hóa học 9

Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng :

                                        %image_alt%

Hướng dẫn giải bài 1 trang 112 SGK Hóa học 9

Công thức đúng:

                                        2016-05-16_145341


Bài 2 trang 112 SGK Hóa học 9

Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :

CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br.

Biết rằng brom có hoá trị I.

Hướng dẫn giải bài 2 trang 112 SGK Hóa học 9

                                      %image_alt%


Bài 3 (SGK Hóa 9 trang 112)

Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau : C3H6, C4H8, C5H10.

Hướng dẫn giải bài 3 trang 112 SGK Hóa học 9

                                                          2016-05-16_145757


Hướng dẫn giải bài 4 trang 112 SGK Hóa học 9

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất ?

                                           %image_alt%

Giải bài 4:

– 1,3,4 là công thức cấu tạo rượu etylic
– 2,5 là công thức cấu tạo của đimetylete


Hướng dẫn giải bài 5 trang 112 SGK Hóa học 9

Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4 gam H20. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.

Giải bài 5:

Theo đề bài, chất hữư cơ A chứa 2 nguyên tố, khi đốt cháy A thu được H20, suy га A chứa C và H, công thức phân tử của A có dạng CxHy. Có nhiều cách lập CTPT của A. Thí dụ dựa vào phản ứng cháy. nA = 3 : 30 = 0,1 mol;
nH2O = 5,4 :18 = 0,3 mol

2CxHy + (2x + y/2) O2 → 2xCO2 + yH2O

Tỉ lệ: 2 2x y (mol)

P.ư: 0,1 0,3

Ta có: 2/0,1 = y/0,3 => y = 6.

Từ CxHy, ta có МA = 12x + у = 30, suy га x = 2.

Vậy công thức phân tử của A là C2H6.

Để xem toàn bộ nội dung tài liệu các em có thể đăng nhập tài khoản để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập trước và bài tập tiếp theo:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 108 sách giáo khoa Hóa học 9

>> Bài tiếp: Giải bài tập 1,2,3,4 trang 116 sách giáo khoa Hóa học 9
Đồng bộ tài khoản