Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 142 sách giáo khoa Hóa học 8

Chia sẻ: My Dung | Ngày: | 1

0
17
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 142 sách giáo khoa Hóa học 8

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hóa học 8: Độ tan của một chất trong nước

Tài liệu Độ tan của một chất trong nước là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học sinh hoàn thành bài tập 1,2,3,4,5 trang 142 một cách nhanh chóng, ôn tập và hệ thống lại kiến thức cần nắm của bài học thông qua các hướng dẫn, gợi ý giải bài chi tiết. Mời các em tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 142 sách giáo khoa Hóa học 8

A. Tóm tắt lý thuyết Độ tan của một chất trong nước SGK Hóa học 8

1. Tính tan của các hợp chất trong nước:

Bazơ: phần lớn các bazơ không tan , trừ NaOH, KOH, Ba(OH)2.

Axit: hầu hết các axit tan được, trừ H2SiO3.

Muối: Các muối nitrat đều tan.

Phần lớn các muối clorua và sunfat tan được, trừ AgCl, PbSO4, BaSO4.

Phần lớn muối cacbonat không tan trừ Na2CO3, K2CO3.

2. Độ tan của một chất trong nước:

Độ tan (S) của một chất là số gam chất đó tan được trong 100 g nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.

Độ tan của chất rắn sẽ tăng, nếu tăng nhiệt độ. Độ tan của chất khí sẽ tăng, nếu giảm nhiệt độ và tăng áp suất.


B. Bài tập Độ tan của một chất trong nước SGK Hóa học 8

Bài 1 trang 142 SGK Hóa học 8

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:

A. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung dịch

B. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước.

C. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hòa.

D. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa.

Hướng dẫn giải bài 1 trang 142 SGK Hóa học 8

Câu D đúng.


Bài 2 trang 142 SGK Hóa học 8

Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:

A. Đều tăng; B. Đều giảm; C. Phần lớn là tăng;

D. Phần lớn là giảm; E. Không tăng và cũng không giảm.

Hướng dẫn giải bài 2 trang 142 SGK Hóa học 8

Câu C đúng


Bài 3 trang 142 SGK Hóa học 8

Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước:

A. Đều tăng;

B. Đều giảm;

C. Có thể tăng và có thể giảm;

D. Không tăng và cũng không giảm.

Hướng dẫn giải bài 3 trang 142 SGK Hóa học 8

Câu A đúng


Bài 4 trang 142 SGK Hóa học 8

Dựa vào đồ thị về độ tan của các chất rắn trong nước (hình 6.5), hãy cho biết độ tan của các muối NaNO3, KBr, KNO3, NH4Cl, NaCl, Na2SO4 ở nhiệt độ 100C và 600C.

Hướng dẫn giải bài 4 trang 142 SGK Hóa học 8

Từ điểm nhiệt độ 100C và 600C ta kẻ những đoạn thẳng song song với trục độ tan (trục đứng), tại giao điểm của những đoạn thẳng này với các đồ thị ta kẻ những đoạn thẳng song song với nhiệt độ (trục ngang) ta sẽ đọc được độ tan của các chất như sau:

+ Độ tan NaNO3: ở 100C là 80 g, ở 600C là 130 g

+ Độ tan KBr: ở 100C là 60 g, ở 600C là 95 g

+ Độ tan KNO3: ở 100C là 20 g, ở 600C là 110 g

+ Độ tan NH4Cl: ở 100C là 30 g, ở 600C là 70 g

+ Độ tan NaCl: ở 100C là 35 g, ở 600C là 38 g

+ Độ tan Na2SO4: ở 100C là 60 g, ở 600C là 45 g

Ta có thể kẻ bảng:

Độ tan

NaNO3

KBr

KNO3

NH4Cl

NaCl

Na2SO4

t (100C)

80 g

60 g

20 g

30 g

35 g

60 g

t (600C)

130 g

95 g

110 g

70 g

38 g

45 g

 


Bài 5 trang 142 SGK Hóa học 8

Xác định độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 180C. Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 53 g Na2CO3 trong 250 g nước thì được dung dịch bão hòa.

Hướng dẫn giải bài 5 trang 142 SGK Hóa học 8

Độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 180C là:

  = 21,2 g

Để xem toàn bộ nội dung tài liệu các em có thể đăng nhập tài khoản để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập trước và bài tập tiếp theo:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3,4,5,6 trang 138 sách giáo khoa Hóa học 8
>> Bài tiếp: Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 145,146 sách giáo khoa Hóa học 8
Đồng bộ tài khoản