Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 53 sách giáo khoa Sinh học 9

Chia sẻ: Nguyễn Mai | Ngày: | 1

0
14
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 53 sách giáo khoa Sinh học 9

Mô tả BST Giải bài tập SGK Sinh học 9: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Mời các em tham khảo tài liệu Giải bài tập  trang 53 tài liệu gồm phần khái quát lý thuyết bài Mối quan hệ giữa gen và ARN, kèm hướng dẫn giải chi tiết các bài tập giúp các em ôn lại kiến thức đã học trong bài. Mời các em cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 53 sách giáo khoa Sinh học 9

A. Tóm Tắt Lý Thuyết Mối quan hệ giữa gen và ARN Sinh học 9

ARN (axit ribônuclêic) cũng như ADN thuộc loại axit nuclêic .Tuỳ theo chức năng mà các ARN được chia thành loại khác nhau như ARN thông tin (mARN), ARN vận chuyển (tARN), ARN ribôxôm (rARN), cụ thể là :

– mXRN có vai trò truyền đạt thông tin quy định cấu trúc cùa prôtêin cần tổng hợp.

– t ARN có chức năng vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp prôtêin.

– ARN là thành phần cấu tạo nên ribôxôm – nơi tổng hợp prôtêin.

ARN cũng được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N và P thuộc loại đại phân tử nhưng có kích thước và khối lượng nhỏ hơn nhiều so với ADN. ARN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm hàng trăm, hàng nghìn đơn phân. Đơn phân cấu tạo nên ARN cũng là nuclêôtit gồm 4 loại là A (ađêmin), G (guanin), X (xitozin) và u (uraxin). Nhìn chung phân tử ARN khi mới được tổng hợp ở trong nhân tế bào có mô hình cấu trúc như hình dưới đây

Nói chung, quá trình tổng hợp các loại ARN diễn ra trong nhân, tại các NST thuộc trung gian đang ở dạng sợi mảnh chưa xoắn. Các loại ARN đều được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là ADN dưới tác động của enzim. Khi bắt đầu tổng hợp ARN, gen được tháo xoắn và tách dần 2 mạch đơn đồng thời các nuclêôtit trên mạch vừa được tách ra liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào thành từng cặp để hình thành dần dần mạch ARN. Sự hình thành mạch ARN được thể hiện đơn giản hoá ở hình 17.2. Khi kết thúc, phân từ ARN được hình thành liền tách khỏi gen và sau đó rời nhân đi ra chất tế bào để thực hiện quá trình tổng hợp prôtêin. Phân tử ARN này được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là gen mang thông tin cấu trúc của một loại prôtêin được gọi là mARN. Quá trình tổng hợp tARN và rARN cũng theo nguyên tắc tương tự, nhưng sau khi được hình thành, mạch nuclêôtít sẽ tiếp tục hoàn thành phân tử tARN hay rARN hoàn chỉnh.

Như vậy, quá trình tổng hợp phân tử ARN dựa trên một mạch đem của gen với vai trò khuôn mẫu và sự liên kết giữa các nuclêôtit trên mạch khuôn với các nuclêôtit tự do của môi trường cũng diễn ra theo NTBS. trong đó A liên kết với u, T liên kết với A, G liên kết với X và X liên kết với G. Mạch ARN được tổng hợp có trình tự các nuclêôtit tương ứng với trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn nhưng theo NTBS, hay giống như trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung với mạch khuôn, chi khác T được thay thế bằng u. Qua đó cho thấy trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn của gen quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch ARN.


B. Bài tập về Mối quan hệ giữa gen và ARN Sinh học 9

Bài 1 trang 53 SGK Sinh học 9

Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc ARN và AND.

Hướng dẫn giải bài 1 trang 53 SGK Sinh học 9


Bài 2 trang 53 SGK Sinh học 9

ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen ARN.

Hướng dẫn giải bài 2 trang 53 SGK Sinh học 9

– ARN được tổng hợp dựa trên nguyên tắc bổ sung và khuôn mẫu, do đó trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN.


Bài 3 trang 53 SGK Sinh học 9

Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau:

Mach 1: A-T-G-X-T-X-G

Mạch 2: T-A-X-G-A-G-X

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Hướng dẫn giải bài 3 trang 53 SGK Sinh học 9

Mạch ARN có trình tự các đơn phân như sau: A-U-G-X-U-X-G


Bài 4 trang 53 SGK Sinh học 9

Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

A-U-G-X-U-G-A-X

Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

Hướng dẫn giải bài 4 trang 53 SGK Sinh học 9

Mạch khuôn: T-A-X-G-A-X-T-G

Mạch bổ sung: A-T-G-X-T-G-A-X


Bài 5 trang 53 SGK Sinh học 9

Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?

a) ARN vận chuyển

b) ARN thông tin

c) ARN ribôxôm

d) Cả 3 loại ARN trên

Hướng dẫn giải bài 5 trang 53 SGK Sinh học 9

Đáp án đúng: b) ARN thông tin.

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập vào web elib.vn để tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem các bài tập dưới đây:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3,4 sách giáo khoa Sinh 9 trang 50

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập 1,2,3,4 trang 56 sách giáo khoa Sinh 9

 
Đồng bộ tài khoản