Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 71 sách giáo khoa Hóa học 8

Chia sẻ: Ngoc Thien | Ngày: | 1

0
26
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 71 sách giáo khoa Hóa học 8

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hóa học 8: Tính theo công thức hóa học

Mời các em tham khảo tài liệu giải bài tập trang 71 bài Tính theo công thức hóa học do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 71 sách giáo khoa Hóa học 8

A. Tóm tắt lý thuyết Tính theo công thức hóa học SGK Hóa học 8

Các bước tiến hành:

1. Biết công thức hóa hoc, tìm thành phần các nguyên tố:

– tìm khối lượng mol của hợp chất.

– Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất

=> Tìm thành phần theo khối lượng của mỗi nguyên tố.

2. Biết thành phần các nguyên tố, tìm công thức hóa học:

Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất → lập công thức hóa học của hợp chất.


B. Giải bài tập Tính theo công thức hóa học SGK Hóa học 8

Bài 1 trang 71 SGK Hóa học 8

Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau:
a) CO và CO2; b) Fe3O4và Fe2O3; c) SO2và SO3.

Hướng dẫn giải bài 1 trang 71 SGK Hóa học 8

a) Hợp chất CO:
%C = MC/MCO . 100% = 12/28 . 100% = 42,8%
%O = MO/MCO . 100% = 16/28 . 100% = 57,2%
Hợp chất CO2
%C = MC/MCO2 . 100% = 12/44 . 100% = 27,3 %
%O = 100% – 27,3% = 72,7%
b) Hợp chất Fe2O3
%Fe = 2MFe/MFe2O3 . 100% = 2.56/160 . 100% = 70%
%O = 100% – 70% = 30%
Hợp chất Fe3O4 :
%Fe = 3MFe/MFe3O4 . 100% = 3.56/232 . 100% = 72,4%
%O = 100% – 72,4% = 27,6%
c) Hợp chất SO2
%S = MS/MSO2 . 100% = 32/64 . 100% = 50%
%O = 100% – 50% = 50%
Hợp chất SO3
%S = MS/MSO3 . 100% = 32/80 . 100% = 40%
%O = 100% – 40% = 60%

Bài 2 trang 71 SGK Hóa học 8

Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành phần các nguyên tố như sau:
a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 60,68% Cl và còn lại là Na.
b) Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 43,4% Na; 11,3% C; 45,3% O

Hướng dẫn giải bài 2 trang 71 SGK Hóa học 8

a) Ta có:
MA = 58,5 g
%Cl = 60,68% => %Na = 39,32%
=> MCl = (58,5 . 60,68)/100 = 35,5 đvC => nCl = 1 mol
=> MNa = (58,5 . 39,32)/100 = 23 đvC => nNa = 1 mol
Vì Na hóa trị I và Cl hóa trị 1 nên CTHH: NaCl
b) Ta có:
MB =106 g
MNa = (106.43,4)/100 = 46 => nNa = 46/23 = 2 mol
MC = (106.11,3)/100 = 12 => nC = 1 mol
MO = (106.45,3)/100 = 48 => nO = 48/16 = 3 mol
Suy ra trong một phân tử hợp chất B có 2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử C và 3 nguyên tử O
Do đó công thức hòa học của hợp chất B là Na2CO3

Bài 3 trang 71 SGK Hóa học 8

Công thức hóa học của đường là C12H22O11.
a) Có bào nhiêu mol nguyên tử C, H, O trong 1,5 mol đường
b) Tính khối lượng mol phân tử của đường
c) Trong 1 mol đường có bao nhiêu gam mỗi nguyên tố C, H, O ?

Hướng dẫn giải bài 3 trang 71 SGK Hóa học 8

a) Số mol nguyên tử C, H, O trong 1,5 mol đường
Trong 1,5 mol đường có 18 mol C, 33 mol H và 16,5 mol O
b) Khối lượng mol đường:
MC12H22O11 = 12 . 12 + 22 . 1 + 16 . 11 = 342 g
c) Trong đó:
mC = 12 . 12 = 144 g; mH = 22 g; mO = 11 . 16 = 176 g

Bài 4 trang 71 SGK Hóa học 8

Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80 g/mol. Oxit này có thành phần theo khối lượng là: 80% Cu và 20% O. Hãy tìm công thức hóa học của loại đồng oxit nói trên.
Đáp án và Giải bài 4:
Ta có: Mhh = 80 g
MCu = (80.80)/100 = 64 g
MO = (80.20)/100 = 16 g
Đặt công thức hóa học của đồng oxit là CuxOy, ta có:
64 . x = 64 => x = 1
16 . y = 16 => y = 1
Vậy CTHH là CuO

Bài 5 trang 71 SGK Hóa học 8

Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết rằng
– Khí A nặng hơn khí hiđro là 17 lần
– Thành phân theo khối lượng của khí A là: 5,88% H và 94,12% S

Hướng dẫn giải bài 5 trang 71 SGK Hóa học 8

Ta có: dA/H2 = 17 => MA = 17 . 2 = 34
Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol khí A
=> mH = 34 . 5,88 = 2 (g) => mS = (34. 94,12)/100 = 32 (g)
hoặc mS = 34 – 2 = 32 (g)
Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol khí A:
nH = 2/1 = 2 mol nS = 32/32 = 1 mol
Suy ra trong 1 phân tử hợp chất A có 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử S. Do đó công thức hóa học của khí A là H2S
Để xem toàn bộ nội dung tài liệu các em có thể đăng nhập tài khoản để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập trước và bài tập tiếp theo:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3 trang 69 sách giáo khoa Hóa học 8

>> Bài tiếp: Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 75,76 sách giáo khoa Hóa học 8
Đồng bộ tài khoản