Giải bài tập 1,2,3,4 trang 116 sách giáo khoa Hóa học 9

Chia sẻ: Lê Hải | Ngày: | 1

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4 trang 116 sách giáo khoa Hóa học 9

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hóa học 9: Metan

Mời các em tham khảo tài liệu giải bài tập trang 116 Metan do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. tài liệu sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể.  Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4 trang 116 sách giáo khoa Hóa học 9

A. Tóm tắt lý thuyết Metan SGK Hóa học 9

I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Trong tự nhiên, metan có nhiều trong các mỏ khí (khí thiên nhiên), trong mỏ dầu (khí mỏ dầu), trong các mỏ than (khí mỏ than). Metan là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và tan rất ít trong nước.

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ

Trong phân từ metan chỉ có liên kết đơn, công thức cấu tạo của metan:

 

– Những hiđrocacbon mạch hờ, phân tử chỉ có liên kết đơn giống như metan gọi là ankan, có công thức chung CnH2n+2, với n > 1.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với oxi:

Khi đốt trong oxi, metan cháy tạo thành khí C02 và H90, tỏa nhiều nhiệt.

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

2. Tác dụng với clo khi có ánh sáng:

CH4 + Cl2 → HC1 + CH3Cl (metyl clorua)

Ở phản ứng này, nguyên tử H của metan được thay thế bởi nguyên tử Cl, vì vậy được gọi là phản ứng thế.

IV. ỨNG DỤNG

– Metan cháy tỏa nhiều nhiệt nên được đùng làm nhiên liệu.

– Metan là nguyên liệu dùng điều chế hiđro theo sơ đồ:

Metan + H2O cacbon đioxit + hiđro

– Metan còn được dùng để điều chế bột than và nhiều chất khác.


B. Bài tập Metan SGK Hóa học 9

Bài 1 trang 116 SGK Hóa học 9

Trong các khí sau : CH4, H2, Cl2, 02.

a) Những khí nào tác dụng với nhau từng đôi một ?

b) Hai khí nào khi trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ ?

Hướng dẫn giải bài 1 trang 116 SGK Hóa học 9

a) Những khí tác dụng với nhau từng đôi một là:

CH4 và O2; CH4 và Cl2; H2 và O2; H2 và Cl2.

b) Những hỗn hợp nổ là những hỗn hợp khi phản ứng tỏa nhiều nhiệt, đó là các hỗn hợp: CH4 và O2; H2 và O2.


Bài 2 trang 116 SGK Hóa học 9

Trong các phương trình hoá học sau, phương trình hoá học nào viết đúng ? phương trình nào viết sai?

a) CH4 + Cl2 —as→ CH2Cl2 + H2 ;

b) CH4 + Cl2 —as→ CH2 + 2HCl;

c) 2CH4 + Cl2 —as→ 2CH3Cl + H2;

d) CH4 + Cl2 —as→ CH3Cl + HCl;

Hướng dẫn giải bài 2 trang 116 SGK Hóa học 9

Trường hợp d đúng. Còn lại a,b,c là sai.


Bài 3 trang 116 SGK Hóa học 9

Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn

Hướng dẫn giải bài 3 trang 116 SGK Hóa học 9

Phương trình phản ứng:

CH4 + 2O2- 2H2O + CO2

0.5 1 1 0.5 / mol

nCH4= V/22,4 = 11,2/22,4= 0,5 (mol)

nO2= 2 x nCH4 = 2×0,5 = 1 (mol)

VO2 = n x 22.4 = 1x 22,4 = 22,4 (l)

VCO2= n x 22,4 = 0,5 x 22,4 = 11,2 (l)


Bài 4 trang 116 SGK Hóa học 9

Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4. Hãy trình bày phương pháp hoá học để :

a) Thu được khí CH4.

b) Thu được khí CO2.

Hướng dẫn giải bài 4 trang 116 SGK Hóa học 9

a) Để thu được CH4, ta dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư,CO2 bị hấp thụ hết, khí thoát ra là CH4.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

b) Sau khi thu lấy metan, lấy kết tủa, rửa sạch và đem nung (hoặc cho tác dụng với dung dịch HCl), thu được CO2.

CaCO3 → CaO + CO2

Để xem toàn bộ nội dung tài liệu các em có thể đăng nhập tài khoản để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập trước và bài tập tiếp theo:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 112 sách giáo khoa Hóa học 9

>> Bài tiếp: Giải bài tập 1,2,3,4 trang 119 sách giáo khoa Hóa học 9
Đồng bộ tài khoản