Giải bài tập 1,2,3,4 trang 146 sách giáo khoa Sinh học 11

Chia sẻ: Vuong The | Ngày: | 1

0
14
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4 trang 146 sách giáo khoa Sinh học 11

Mô tả BST Giải bài tập SGK Sinh học 11: Phát triển ở thực vật có hoa

Mời các em cùng tham khảo tào liệu giải bài tập Phát triển ở thực vật có hoa dưới đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học sinh hoàn thành bài tập một cách nhanh chóng, ôn tập và hệ thống lại kiến thức cần nắm của bài học thông qua các hướng dẫn, gợi ý giải bài chi tiết. Chúc  các em học tập thật tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4 trang 146 sách giáo khoa Sinh học 11

A. Tóm Tắt Lý Thuyết Phát triển ở thực vật có hoa Sinh học 11

Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt). Sinh trưởng và phát triển là những quá trình tương tác lẫn nhau trong chu trình sống của cơ thể thực vật. Những nhân tố chủ yếu chi phối sự ra hoa: tuổi cây, xuân hóa, quang chu kì. Hoocmôn ra hoa là các chất hữu cơ được hình thành trong lá và được vận chuyển đến các điểm sinh trưởng của thân làm cho cây ra hoa. Phitôcrôm là sắc tố cảm nhận quang chu kì của thực vật và là sắc tố nảy mầm đối với các loại hạt mẫn cảm với ánh sáng.


B. Bài tập về Phát triển ở thực vật có hoa Sinh học 11

Bài 1 trang 146 SGK Sinh học 11

Phát triển của thực vật là gì?

Hướng dẫn giải bài 1 trang 146 SGK Sinh học 11

Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt).


Bài 2 trang 146 SGK Sinh học 11

Lúc nào thì cây ra hoa?

Hướng dẫn giải bài 2 trang 146 SGK Sinh học 11

Cây ra hoa khi đã có các điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng) tuỳ thuộc vào giống, loài cây, các chồi đỉnh thân chuyển hoá từ trạng thái sinh dưỡng hình thành lá sang trạng thái sinh dưỡng hình thành hoa.


Bài 3 trang 146 SGK Sinh học 11

Đặc điểm ra hoa ở thực vật I năm có phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo:
a. Chiều cao của thân. b. Đường kính gốc.
c. Theo số lượng lá trên thân. d. Cả a, b,c đúng.

Hướng dẫn giải bài 3 trang 146 SGK Sinh học 11

Đáp án đúng: C) Theo số lượng lá trên thân.


Bài 4 trang 146 SGK Sinh học 11

Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:
Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:
a. Diệp lục b. b. Carôtenôit.
c. Phitôcrôm. d. Diệp lục a, h và phitôcrôm.

Hướng dẫn giải bài 4 trang 146 SGK Sinh học 11

Đáp án đúng: C.Phitôcrôm.

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website elib.vn và download về máy để tham khảo dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3,4 trang 142 sách giáo khoa Sinh 11

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập 1,2,3,4 trang 151 sách giáo khoa Sinh 11

 
Đồng bộ tài khoản