Giải bài tập 1,2,3,4 trang 41 sách giáo khoa Hóa học 8

Chia sẻ: Phuong Thuy | Ngày: | 1

0
23
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4 trang 41 sách giáo khoa Hóa học 8

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hóa học 8: Bài luyện tập 2 chương 1 (Chất nguyên tử Phân tử)

Tài liệu giải bài tập trang 41 Bài luyện tập 2 chương 1 gồm phần khái quát kiến thức lý thuyết và gợi ý cách giải bài tập được thư viện eLib sưu tầm và biên soạn một cách kỹ càng, chọn lọc. Mời các em tham khảo tài liệu để có thêm những phương pháp giải bài tập hay,  khoa học. Hy vọng tài liệu sẽ là tài liệu hữu ích giúp quá trình học tập của các em được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4 trang 41 sách giáo khoa Hóa học 8

A. Tóm tắt lý thuyết Bài luyện tập 2 chương 1 (Chất nguyên tử Phân tử) SGK Hóa học 8

1. Chất được biểu diễn bằng công thức hóa học

a) Đơn chất được cấu tạo từ một nguyên tố bao gồm kim loại hoặc phi kim.

Ví dụ: S, Fe, Cu, C, …

b) Hợp chất cấu tạo từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Ví dụ: H2O, Fe2O3…

2. Hóa trị: là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử cũng như nhóm nguyên tử. Hóa trị của một nguyên tố ( hay nguyên tử) được xác định trên cơ sở lấy hóa trị của H làm đơn vị và của O làm hai đơn vị.


B. Bài tập Bài luyện tập 2 chương 1 (Chất nguyên tử Phân tử) SGK Hóa học 8

Bài 1 trang 41 SGK Hóa học 8

Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3.

Hướng dẫn giải bài 1 trang 41 SGK Hóa học 8

Ta có: nhóm (OH), (NO3) và Cl đều hóa trị I.
– Cu(OH)2 : 1.a = 2.I à Cu hóa trị II.
– PCl5 : 1.a = 5.I à P hóa trị V.
– SiO2 : 1.a = 2.II à Si hóa trị IV.
– Fe(NO3)3 : 1.a = 3.I à Fe hóa trị III.

Bài 2 trang 41 SGK Hóa học 8

Cho biết nhóm công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau ( X,Y là những nguyên tố nào đó) : XO, YH3. Hãy chọn công thức hóa học nào cho phù hợp của X với Y trong số các công thức cho sau đây:
XY3 (a) , X3Y (b) , X2Y3 (c) , X3Y2 (d), XY (e).

Hướng dẫn giải bài 2 trang 41 SGK Hóa học 8

Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố XO và YH3, với O hóa trị II, và H hóa trị I.
⇒ X có hóa trị II và Y có hóa trị III
Vậy, công thức hóa học đúng nhất cho hợp chất X và Y là X3Y2.
Vậy, công thức d đúng nhất.

Bài 3 trang 41 SGK Hóa học 8

Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có công thức hóa học là Fe23 , hãy chọn công thức hóa học đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO4) sau:
FeSO4 (a) ; Fe2SO4 (b) ; Fe2(SO42 (c) ; Fe2(SO­4)3 (d) ; Fe3(SO4)2

Hướng dẫn giải bài 3 trang 41 SGK Hóa học 8

Ta có: Với Fe2O3 mà O hóa trị II à Fe hóa trị III
Vậy, công thức hóa trị đúng hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO­4) hóa trị II là Fe2(SO4)3.
Vậy công thức d là đúng.

Bài 4 trang 41 SGK Hóa học 8

Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm K(I), bari Ba(II), Al(III) lần lượt liên kết với:
a) Cl.
b) Nhóm (SO4).

Hướng dẫn giải bài 4:

a) CTHH : KCl, BaCl2, AlCl­3;
Phân tử khối KCl = 39 + 35,5 = 74,5 đvC;
Phân tử khối BaCl2 = 137 + 71 = 208 đvC;
Phân tử khối AlCl3 = 27 + 35,5.3 = 133,5 đvC.
b) CTHH: K2SO4 ; BaSO4; Al2(SO­4)3;
Phân tử khối K2SO4 = 39.2 + 332 + 16.4 = 174 đvC;
Phân tử khối BaSO4 = 137 + 32 + 16.4 = 233 đvC;
Phân tử khối Al2(SO­4)3 = 27.2 + (32 + 16.4) .3 = 342 đvC.
Để xem toàn bộ nội dung tài liệu các em có thể đăng nhập tài khoản để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập trước và bài tập tiếp theo:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 37,38 sách giáo khoa Hóa học 8

>> Bài tiếp: Giải bài tập 1,2,3 trang 46 sách giáo khoa Hóa học 8
Đồng bộ tài khoản