Giải bài tập 1,2,3,4 trang 55 sách giáo khoa Sinh học 11

Chia sẻ: Trần Thị | Ngày: | 1

0
11
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4 trang 55 sách giáo khoa Sinh học 11

Mô tả BST Giải bài tập SGK Sinh học 11: Hô hấp ở thực vật

Xin giới thiệu đến các em học sinh tài liệu hướng dẫn giải bài tập Hô hấp ở thực vật tài liệu gồm phần tóm lược nội dung lý thuyết và gợi ý cách giải các bài tập cụ thể. Mời các em tham khảo để biết thêm những phương pháp giải bài tập nhanh và chính xác.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4 trang 55 sách giáo khoa Sinh học 11

A. Tóm Tắt Lý Thuyết Hô hấp ở thực vật Sinh học 11

– Hô hấp là quá trình ôxi hóa sinh học nguyên liệu hô hấp, đặc biệt là glucôzơ thành khí cacbonic, nước và tích lũy năng lượng ở dạng dễ sử dụng là APT

– Phương trình hô hấp tổng quát:

C6H1206 + 602 -> 6C02+ 6H20 + Năng lượng (nhiệt + ATP)

– Phân giải kị khí diễn ra trong tế bào chất gồm đường phân (là quá trình phân giải glucozơ đến axit priuvic và giải phóng năng lượng) và lên men (axit ptruvic lên men tao ra rượu êtilic và C02 hoặc tạo ra axit lactic).

– Phân giải hiếu khí gồm đường phân và hô hấp hiếu khí. Hô hấp hiếu khi gồm chu trình Crep và chuỗi chuyền electron xảy ra trong ti thể. Từ 1 phân tử glucôzơ qua phân giải hiếu khí giải phóng năng lượng (gồm nhiệt lượng + 3 ATP).

– Hô hấp và quang hợp là 2 quá trình phụ thuộc lẫn nhau.

– Hô hấp chịu ảnh hưởng của môi trường và điều chỉnh các yếu tố môi trường là biện pháp bảo quản nông phẩm.

– Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng C02 ở ngoài sáng.


B. Bài tập về Hô hấp ở thực vật Sinh học 11

Bài 1 trang 55 SGK Sinh học 11

Hô hấp ở cây xanh là gì?

Hướng dẫn giải bài 1 trang 55 SGK Sinh học 11

Hô hấp là quá trình ôxi hóa nguyên liệu hô hâp (glucôzơ,„) đến C02, H20 và tích lũy lại năng lượng ở dạng dễ sử dụng ATP.


Bài 2 trang 55 SGK Sinh học 11

Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

Hướng dẫn giải bài 2 trang 55 SGK Sinh học 11

Tích lũy được nhiều năng lượng hơn từ một phân tử glucôzơ được sử dụng trong hô hấp: hô hấp hiếu khí / hô hấp kị khí = 38/2 = 19 lần.


Bài 3 trang 55 SGK Sinh học 11

Trong những trường hợp nào thì diễn ra hô hấp kị khí ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ?

Hướng dẫn giải bài 3 trang 55 SGK Sinh học 11

Khi thiếu khí ôxi, ví dụ: cây bị ngập úng.


Bài 4 trang 55 SGK Sinh học 11

Hãy khái quát về ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh?

Hướng dẫn giải bài 4 trang 55 SGK Sinh học 11

Hô hấp bao gồm các phản ứng hóa học với sự xúc tác của các enzim, do đó phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ.
Nước là dung môi, là môi trường cho các phản ứng hóa học xảy ra, nước tham gia trực tiếp vào quá trình oxi hóa nguyên liệu hô hấp. Vì vậy, nước trong cây liên quan trực liếp đến cường độ hô hấp.
Oxi tham gia trực tiếp vào việc oxi hóa các chất hữu cơ và là chất nhận điện tử cuối cùng trong chuỗi truyền điện tử. Thiếu ôxi cây chuyển sang phân giải kị khí rất bất lợi cho cơ thể cây.
C02 trong môi trường với hàm lượng cao làm cho hô hấp của cây bị ức chế.
Tóm lại: sự hô hấp của cây xanh phụ thuộc chặt chẽ vào môi trường.

Các em có thể xem nội dung tài liệu trực tuyến trên website hoặc đăng kí tài khoản trên elib.vn sau đó đăng nhập để xem đầy đủ hơn. Ngoài ra, các em có thể xem các bài tập dưới đây:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3 trang 50 sách giáo khoa Sinh 11

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập 1,2,3,4 trang 66 sách giáo khoa Sinh 11

 
Đồng bộ tài khoản