Giải bài tập 1,2,3,4 trang 69 sách giáo khoa Vật lý 10

Chia sẻ: Mai Phượng | Ngày: | 1

0
19
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4 trang 69 sách giáo khoa Vật lý 10

Mô tả BST Giải bài tập SGK Vật lý 10: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

Mời các em tham khảo tài liệu giải bài tập trang 69 sách giáo khoa Lý 10: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn để khái quát lại kiến thức cũ đã học, biết cách giải tập chi tiết theo các định hướng cụ thể, dễ hiểu. Ngoài ra các em còn có thể nâng cao kỹ năng trả lời câu hỏi chính xác, cải thiện khả năng tư duy khoa học thông qua việc tham khảo tài liệu.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4 trang 69 sách giáo khoa Vật lý 10

A. Tóm Tắt Lý Thuyết Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn Vật lý 10

I. Lực hấp dẫn

Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn là lực tác dụng từ xa, qua khoảng không gian giữa các vật.

II. Định luật vạn vật hấp dẫn

1. Định luật: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

2. Công thức: 

Trong đó m1, m2 là khối lượng của hai chất điểm, r là khoảng cách giữa chúng; G = 6,67.10-11 Nm2/kg2 gọi là hắng số hấp dẫn.

III. Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn.

+ Trọng lực mà Trái Đất tác dụng lên một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó. Trọng lực đặt vào một điểm đặc biệt của vật, gọi đó là trọng tâm của vật.

– Độ lớn của trọng lực tính như sau:

Trong đó m là khối lượng của vật, M và R là khối lượng và bán kính của Trái Đất; h là độ cao của vật so với mặt đất.


B. Bài tập về Lực hấp dẫn. Định luận vạn vật hấp dẫn Vật lý 10

Bài 1 trang 69 SGK Vật lý 10

Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hấp dẫn?

Hướng dẫn giải bài 1 trang 69 SGK Vật lý 10

1. Định luật: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
2. Công thức:
Trong đó m1, m2 là khối lượng của hai chất điểm, r là khoảng cách giữa chúng; G = 6,67.10-11 Nm2/kg2 gọi là hắng số hấp dẫn.


Bài 2 trang 69 SGK Vật lý 10

Nêu định nghĩa trọng tâm của vật?

Hướng dẫn giải bài 2 trang 69 SGK Vật lý 10

Trọng tâm của vật là điểm đặt của vectơ trọng lực của vật


Bài 3 trang 69 SGK Vật lý 10

Tại sao gia tốc rơi tự do và trọng lượng của vật càng lên cao lại càng giảm?

Hướng dẫn giải bài 3 trang 69 SGK Vật lý 10

lực hấp dẫn giữa hai vật: F = G.Mm/d²
trong đó M,m,d là khối lượng và khoảng cách giữa hai vật, G là hằng số
Vật có khối lượng m nhỏ hơn nhiều so với trái đất, ta xem lực tác dụng của trái đất lên vật là F = P = mg gọi là trọng lực
* Vật ở gần mặt đất: d = R (bán kính trái đất)
P = mg = G.Mm/R² (1)
* Vật ở độ cao h => cách tâm trái đất: d = R+h
P’ = mg’ = G.Mm/(R+h)² (2)
lấy (2) chia (1)
g’ / g = R² / (R+h)²
gia tốc trọng trường tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ vật đến tâm trái đất
Khi h càng lớn (càng lên cao) thì g càng giảm…
P = mg, nên khi g giãm => P giảm


Bài 4 trang 69 SGK Vật lý 10

Một vật khối lượng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bạn kính của Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu?
A. 1 N
B. 2,5 N
C. 5N
D. 10N

Hướng dẫn giải bài 4 trang 69 SGK Vật lý 10

Ta có độ lớn của trọng lực (trọng lực)

Ở độ cao cách tâm Trái Đất một đoạn 2R => h = R

Chọn đáp án: B

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website elib.vn và download về máy để tham khảo dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo:

>> Bài trước:  Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 trang 64,65 sách giáo khoa Lý 10

>> Bài tiếp theo:Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 78,79 sách giáo khoa Lý 10

 
Đồng bộ tài khoản