Giải bài tập 1,2,3 trang 16 sách giáo khoa Sinh học 9

Chia sẻ: Phuong Thuy | Ngày: | 1

0
15
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3 trang 16 sách giáo khoa Sinh học 9

Mô tả BST Giải bài tập SGK Sinh học 9: Lai hai cặp tính trạng

Mời các em tham khảo tài liệu Giải bài tập 1,2,3 trang 16 sách giáo khoa Sinh 9: Lai hai cặp tính trạng để khái quát lại kiến thức cũ đã học, biết cách giải tập chi tiết theo các định hướng cụ thể, dễ hiểu. Ngoài ra các em còn có thể nâng cao kỹ năng trả lời câu hỏi chính xác, cải thiện khả năng tư duy khoa học thông qua việc tham khảo tài liệu.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3 trang 16 sách giáo khoa Sinh học 9

A. Tóm Tắt Lý Thuyết Lai hai cặp tính trạng Sinh học 9

Menđen lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản : hạt màu vàng, vỏ trơn và hạt màu xanh, vỏ nhăn được F1 đều có hạt màu vàng, và trơn.

Từ tỉ lệ của từng cặp tính trạng nêu trên và theo quy luật phân li của Menđen thì hạt vàng, trơn là các tính trạng trội và đều chiếm tỉ lệ 3/4 của từng loại tính trạng, còn hạt xanh, nhăn là các tính trạng lặn và đều chiếm tỉ lệ 1/4.

Tỉ lệ của các tính trạng nói trên có mối tương quan với tỉ lệ các kiểu hình ở F2, điều đó được thể hiện ở chỗ tỉ lệ của mỗi loại kiểu hình ở F2 chính bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó, cụ thể là :

– Hạt vàng, trơn = 3/4 vàng X 3/4 trơn =9/16

– Hạt vàng, nhăn = 3/4 vàng X 1/4 nhăn = 3/16

– Hạt xanh, trơn = 1/4 xanh X 3/4 trơn =3/16

– Hạt xanh, nhăn = 1/4 xanh X 1/4 nhăn = 1/16

Từ mối tương quan trên, Menđen thấy rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau (không phụ thuộc vào nhau). Điều này cũng được hiểu nghĩa là nếu khi F2 có tỉ lên phân li kiểu hình bằng tích tỉ lệ phân li của các cặp tính trạng thì các cặp tính trạng di truyền độc lập với nhau.


B. Bài tập về Lai hai cặp tính trạng Sinh học 9

Bài 1 trang 16 SGK Sinh học 9

Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau ?

Hướng dẫn giải bài 1 trang 16 SGK Sinh học 9

Căn cứ vào tỉ lệ mỗi kiều hình ở F2 bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó, Menđen đã xác định các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau.


Bài 2 trang 16 SGK Sinh học 9

Biến dị tổ hợp là gì ? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào ?

Hướng dẫn giải bài 2 trang 16 SGK Sinh học 9

Biến dị tổ hợp là các kiểu hình thức khác bố mẹ. Nó được xuất hiện với hình thức sinh sản hữu tính (giao phối)


Bài 3 trang 16 SGK Sinh học 9

Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có :

a) Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội : 1 lặn.

b) Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

c) 4 kiểu hình khác nhau.

d) Các biến dị tổ hợp.

Hướng dẫn giải bài 3 trang 16 SGK Sinh học 9

b) Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

Các em có thể xem nội dung tài liệu trực tuyến trên website hoặc đăng kí tài khoản trên elib.vn sau đó đăng nhập để xem đầy đủ hơn. Ngoài ra, các em có thể xem các bài tập dưới đây:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3 trang 13 sách giáo khoa Sinh 9

>> Bài tiếp theo:Giải bài tập 1,2,3,4 trang 19 sách giáo khoa Sinh 9

 
Đồng bộ tài khoản