Giải bài tập 1,2,3 trang 59 sách giáo khoa Sinh học 9

Chia sẻ: Nguyen Mai | Ngày: | 1

0
10
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3 trang 59 sách giáo khoa Sinh học 9

Mô tả BST Giải bài tập SGK Sinh học 9: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Tài liệu giải bài tập  trang 59 Mối quan hệ giữa gen và tính trạng gồm phần khái quát kiến thức lý thuyết và gợi ý cách giải bài tập được thư viện eLib sưu tầm và biên soạn một cách kỹ càng, chọn lọc. Mời các em tham khảo tài liệu để có thêm những phương pháp giải bài tập hay, khoa học. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp quá trình học tập của các em được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3 trang 59 sách giáo khoa Sinh học 9

A. Tóm Tắt Lý Thuyết Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Sinh học 9

Dựa vào quá trình hình thành ARN quá trình hình thành chuỗi axit amin và chức năng của prôtêin có thể khái quát mối liên hệ giữa gen và tính trạng theo sơ đồ sau

Gen ( một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin -> Tính trạng

Mối liên hệ trên cho thấy : thông tin về cấu trúc của phân từ prôtêin (thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp axit amin) đã được xác định bởi dãy nuclêôtit trong mạch ADN. Sau đó, mạch nảy được dùng làm mẫu để tổng hợp ra mạch mARN diễn ra ở trong nhân. Tiếp theo, mạch mARN lại làm khuôn để tổng hợp chuỗi axit amin diễn ra ở chất tế bào (hình 19.2).

Bản chất của mối liên hệ “Gen (một đoạn ADN) —> mARN —> Prôtêin —» Tính trạng” chính là trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn của ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch tnARN, sau đó trình tự này quy định trình tự các axit amin trong cấu trúc bậc 1 của prôtêin. Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng cùa cơ thể. Như vậy, thông qua prôtêin, giữa gen và tính trạng có mối quan hệ mật thiết với nhau, cụ thể là gen quy định tính trạng (hình 19.3).


B. Bài tập về Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Sinh học 9

Bài 1 trang 59 SGK Sinh học 9

Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin?

Hướng dẫn giải bài 1 trang 59 SGK Sinh học 9

Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin. Trình tự các nuclêôtit trên gen quy định trình tự các nuclêôtit trong ARN. Trình tự các nuclêôtit trên ARN quy định trình tự các axit amin trong prôtêin tự các nuclêôtit trên ARN quy định trình tự các axit amin trong prôtêin. Gen -» ARN -» prôtêin.


Bài 2 trang 59 SGK Sinh học 9

NTBS được biểu hiện trong mới quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thế nào?

Hướng dẫn giải bài 2 trang 59 SGK Sinh học 9

Gen ( một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin

Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ:

+ Gen ( ADN) -> ARN : A-U , T-A, G-X, X-G

+ ARN -> prôtêin : A-U, G-X


Bài 3 trang 59 SGK Sinh học 9

Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ:

Gen ( một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin -> Tính trạng

Hướng dẫn giải bài 3 trang 59 SGK Sinh học 9

– Trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch mARN.

– Trình tự các nuclêôtit quy định trật tự sắp xếp các axit-amin trong prôtêin.

– Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lí của tế bào từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

Các em có thể xem nội dung tài liệu trực tuyến trên website hoặc đăng kí tài khoản trên elib.vn sau đó đăng nhập để xem đầy đủ hơn. Ngoài ra, các em có thể xem các bài tập dưới đây:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3,4 trang 56 sách giáo khoa Sinh 9

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập 1,2,3 trang 64 sách giáo khoa Sinh 9

 
Đồng bộ tài khoản