Giải bài tập 1,2,3 trang 71 sách giáo khoa Sinh học 9

Chia sẻ: Nguyen Mai | Ngày: | 1

0
18
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3 trang 71 sách giáo khoa Sinh học 9

Mô tả BST Giải bài tập SGK Sinh học 9: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)

Thư viện eLib giới thiệu đến các em học sinh tài liệu Giải bài tập 1,2,3 trang 71 sách giáo khoa Sinh 9: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo). Tài liệu được trình bày rõ ràng, khoa học sẽ giúp các em biết cách giải bài tập để khắc sâu lại các kiến thức lý thuyết cơ bản của bài học. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3 trang 71 sách giáo khoa Sinh học 9

A. Tóm Tắt Lý Thuyết Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) Sinh học 9

Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n). Sự tăng gấp bội số lượng NST, ADN trong tế bào đã dần đến tăng cường độ trao đổi chất, làm tăng kích thước tế bào, cơ quan và tăng sức chống chịu của thể đa bội đối với các điều kiện không thuận lợi của môi trường.

– Sự tương quan giữa mức bội thể (số n) và kích thước của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản ờ các cây:

+ Tế bào cây rêu có bộ NST đơn bội (n), sự tăng số lượng NST lên 2, 3 và 4 lần đã làm tăng kích thước tế bào rõ rệt.

+ Thân và lá cây cà độc dược có kích thước tăng dần theo bộ NST 3n, 6n, 9n và 12n.

+ Củ cải tứ bội (4n) có kích thước to hơn củ cải lưỡng bội (2n).

+ Hạt phấn ở cây lan dạ hương có kích thước tăng dần theo bộ NST n, 2n, 3n.

+ Quả của giống táo 4n lớn hơn quả của giống táo 2n.

+ Hạt của cây kiều mạch 2n lớn hơn hạt của cây kiều mạch 4n.

Sự hình thành thể đa bội

Dưới tác động của các tác nhân vật lí (tia phóng xạ, thay đối nhiệt độ đột ngột…) hoặc tác nhân hoá học (cônsixin…) vào tế bào trong quá trình phân bào hoặc ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong cơ thể có thể gây ra sự không phân li của tất cả các cặp NST trong quá trình phân bào.

– Trường hợp a:

Sự hình thành thể đa bội do rốì loạn nguyên phân.

– Trường hợp b:

Sự hình thành thể đa bội do rối loạn giảm phân.


B. Bài tập về Đột biến số lượng nhiễm sắc thể ( tiếp theo) Sinh học 9

Bài 1 trang 71 SGK Sinh học 9

Hiện tượng đa bội hóa và thể đa bội là gì? Cho ví dụ.

Hướng dẫn giải bài 1 trang 71 SGK Sinh học 9

– Hiện tượng đa bội hóa là trường hợp bộ NST trong tế bào sinh dưỡng tăng lên theo bội số của n (nhiều hơn 2n). Hiện tượng đa bội hóa tạo ra thể đa bội.

– Cơ thể mang các tế bào sinh dưỡng có bộ NST tăng lên theo bội số n (lớn hơn 2a) gọi là thể đa bội.


Bài 2 trang 71 SGK Sinh học 9

Sự hình thành thể đa bội do nguyên phân và giảm phân không bình thường như thế nào?

Hướng dẫn giải bài 2 trang 71 SGK Sinh học 9

Sự tự nhân đôi của từng NST nhưng không xảy ra phân bào làm cho số lượng NST trong tế bào tăng gấp bội, sự hình thành giao tử không qua giảm nhiễm và có sự phối hợp giữa chúng trong thụ tinh đã dẫn đến hình thành các thể đa bội.


Bài 3 trang 71 SGK Sinh học 9

Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường qua những dấu hiệu gì? Có thể ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như thế nào? Hãy sưu tập tư liệu và mô tả một giống cây trồng đa bội ở Việt Nam.

Hướng dẫn giải bài 3 trang 71 SGK Sinh học 9

Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường thông qua dấu hiệu tăng kích thước cơ quan của cây, đặc biệt là tế bào khí khổng và hạt phấn. Có thể ứng dụng sự tăng kích thước thân, cành trong việc tăng sản lượng gỗ cây rừng, sự tăng kích thước thân, lá, củ trong việc tăng sản lượng rau, củ cải đường, đặc điểm sinh trưởng mạnh và chống chịu tốt để chọn giống có năng suất cao và chống chịu tốt với các điều kiện không thuận lợi của môi trường.

Các em có thể xem nội dung tài liệu trực tuyến trên website hoặc đăng kí tài khoản trên elib.vn sau đó đăng nhập để xem đầy đủ hơn. Ngoài ra, các em có thể xem các bài tập dưới đây:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3 trang 68 sách giáo khoa Sinh 9

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập 1,2,3 trang 73 sách giáo khoa Sinh 9

 
Đồng bộ tài khoản