Giải bài tập 1,2 trang 82 sách giáo khoa Hóa học 10

Chia sẻ: đinh Tiền | Ngày: | 1

0
21
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2 trang 82 sách giáo khoa Hóa học 10

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hóa học 10: Phản ứng oxi hóa – khử

Nhằm giúp các em học sinh dễ dàng hơn trong việc hoàn thiện các bài tập về nhà đồng thời nắm vững được các kiến thức cơ bản của bài học trên lớp, thư viện eLib xin gửi tới các em tài liệu Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 82,83 sách giáo khoa Hóa 10: Phản ứng oxi hóa – khử. Mời các em tham khảo tài liệu để tiết kiệm được thời gian và biết thêm các gợi ý giải bài tập nhanh chóng, hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2 trang 82 sách giáo khoa Hóa học 10

A. Lý thuyết  Phản ứng oxi hóa – khử Hóa học 10

I- ĐỊNH NGHĨA PHẢN ỨNG OXI HOÁ – KHỬ VÀ XÁC ĐINH SỐ OXI HOÁ

1. Định nghĩa phản ứng oxi hoá – khử

Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng hoá học trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tô’ hay phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng trong dó có sự chuyến electron giữa các chất phản ứng.

2. Xác định số oxi hoá trong hợp chất

Chú ý : Người ta ghi sô oxi hoá ở phía trên nguyên tử của nguyên tố. Ghi dấu trước, số sau.

II. QUAN HỆ GIỮA HOÁ TRỊ VÀ SỐ OXI HOÁ CỦA NGUYÊN TỐ

Như ta đã biết một số nguyên tố có nhiều hoá trị khác nhau, vậy số oxi hoá và hoá trị của nguyên tố có liên quan gì với nhau không ?

Hoá trị gắn liền với liên kết hoá học. Số oxi hoá gắn liền với sự chuyển dịch electron nên nhiều khi số oxi hoá không trùng với hoá trị.

Trong nhiều trường hợp, đặc biệt là các hợp chất của kim loại, giá trị tuyệt đối của số oxi hoá và hoá trị thường trùng nhau.

III- CHẤT KHỬ, CHẤT OXI HOÁ, SỰ OXI HOÁ, SỰ KHỬ

Chất khử là chất nhường electron hay là chất có số oxi hoá tăng sau phản ứng.
Chất oxi hoá là chất nhận electron hay chất có số oxi hoá giảm sau phản ứng.
Sự oxi hoá của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá chất dó.
Sự khử của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hoá chất đó.

Sự nhường electron chỉ có thể xảy ra khi có sự nhận electron. Vì vậy sự oxi hoá và sự khử bao giờ cũng diễn ra đồng thời trong một phản ứng.

IV- LẬP PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG 0XI HOÁ – KHỬ

Để lập phương trình phản ứng oxi hoá – khử theo phương pháp tháng bằng electron, ta thực hiện các bước sau đây :

Bước 1 : Ghi số oxi hoá của những nguyên tố có số oxi hoá thay đổi :

Bước 2 : Viết quá trình oxi hoá và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình :

Bước 3 : Tìm hệ số thích hợp sao cho tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hoá nhận :


B. Bài tập về Phản ứng oxi hóa – khử  Hóa học 10

Bài 1 trang 82 SGK Hóa học 10

Cho các phản ứng sau :

A. 2HgO –tº→ 2Hg + O2

B. СаСОз –tº→ CaO + CO2.

C. 2Al(OH)3 –tº→ Al2O3 + 3H2O

D. 2NaHCO3 –tº→ Na2CO3 + CO2 + H2O

Phản ứng nào là phản ứng oxi hoá – khử.

Hướng dẫn giải bài 1 trang 82 SGK Hóa học 10

Đáp án đúng: A. 2HgO –tº→ 2Hg + O2


Bài 2 trang 82 SGK Hóa học 10

Cho các phản ứng sau :

A. 4NH3 + 5O2 —> 4NO + 6H2O

B. 2NH3 + 3Cl2 —> N2 + 6HCl

C. NH3 + 3CuO —> 3Cu + N2 + 3H2O

D. 2NH3 + H2O2 + MnS04 —> Mn02 + (NH4)2SO4.

Ở phản ứng nào NH3 không đóng vai trò chất khử ?

Hướng dẫn giải bài 2 trang 82 SGK Hóa học 10

Đáp án đúng: D. 2NH3 + H2O2 + MnS04 —> Mn02 + (NH4)2SO4.

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website elib.vn và download về máy để tham khảo dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 76 sách giáo khoa Hóa 10

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 86,87 sách giáo khoa Hóa 10

 
Đồng bộ tài khoản