Giải bài tập 101,102,103,104,105,106 trang 97 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Chia sẻ: Mai Văn Lựu | Ngày: | 1

0
81
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 101,102,103,104,105,106 trang 97 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Số học 6 tập 1: Bội và ước của một số nguyên

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp sau đây sẽ giúp các em nắm vững lại kiến thức về bội và ước của một số nguyên và có thể hoàn thành tốt các bài tập trang 97 SGK Số học 6 tập 1. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các em trong quá trình học tập và nâng cao kiến thức, mời các em cùng tham khảo. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 101,102,103,104,105,106 trang 97 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Bội và ước của một số nguyên SGK Số học 6 tập 1

1. Bội và ước của một số nguyên

Cho a, b là những số nguyên, b ≠ 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì ta nói a chia hết cho b và kí hiệu là a ⋮b.

Ta còn nói a là một bội của b và b là một ước của a.

Lưu ý:

a) Nếu a = bq thì ta còn nói a chia cho b được thương là q và viết q = a : b.

b) Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0.

c) Số 0 không phải là ước của bất kì số nguyên nào.

d) Số 1 và -1 là ước của mọi số nguyên.

e) Nếu c là ước của cả a và b thì c được gọi là một ước chung của a và b.

2. Tính chất:

a) Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho c thì a chia hết cho a.

a ⋮ b và b ⋮c ⇒ a ⋮ c.

b) Nếu a chia hết cho b thì mọi bội của a cũng chia hết cho b.

a ⋮ b ⇒ am⋮ b.

c) Nếu a và b đều chia hết cho c thì tổng, hiệu của a và b cũng chia hết cho c.

a ⋮ c và b ⋮ c ⇒ (a + b) ⋮c và (a – b) ⋮ c.


B. Bài tập Bội và ước của một số nguyên SGK Số học 6 tập 1

Bài 101 trang 97 SGK Số học 6 tập 1

Tìm năm bội của: 3; -3.

Hướng dẫn giải bài 101 trang 97 SGK Số học 6 tập 1

Có thể chọn năm bội của 3, -3 là -6; -3; 0; 3; 6.

Bài 102 trang 97 SGK Số học 6 tập 1

Tìm tất cả các ước của: -3; 6; 11; -1.

Hướng dẫn giải bài 102 trang 97 SGK Số học 6 tập 1

Các ước của -3 là -3; -1; 1; 3.
Các ước của 6 là: -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6.
Các ước của 11 là: -11; -1; 1; 11.
Các ước của -1 là: -1; 1.

Bài 103 trang 97 SGK Số học 6 tập 1

Cho hai tập hợp số A = {2; 3; 4; 5; 6}, B = {21; 22; 23}.
a) Có thể lập được bao nhiêu tổng dạng (a + b) với a ∈ A và b ∈ B ?
b) Trong các tổng trên có bao nhiêu tổng chia hết cho 2 ?

Hướng dẫn giải bài 103 trang 97 SGK Số học 6 tập 1

HD: a) Mỗi phần tử a ∈ A cộng với một phần tử b ∈ B ta được một tổng a + b.
b) Mỗi số chẵn thuộc A cộng với một số chẵn thuộc B ta được một tổng chia hết cho 2 và mỗi số lẻ thuộc A cộng với một số lẻ thuộc B cũng được một số chia hết cho 2.
Đáp số: a) Có 5.3 = 15 tổng a + b.
b) Có 3.1 + 2.2 = 7 tổng chia hết cho 2.

Bài 104 trang 97 SGK Số học 6 tập 1

Tìm số nguyên x, biết: a) 15x = -75; b) 3|x|= 18.

Hướng dẫn giải bài 104 trang 97 SGK Số học 6 tập 1

ĐS: a) 15x = -75 ⇔ x = -75:15 ⇒ x = -5 ;
b) 3|x|= 18 ⇔ |x|= 6. Do đó x = 6 hoặc x = -6.
 
Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 trang 95,96 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập ôn tập chương 2 số học sách giáo khoa Số học 6 tập 1
Đồng bộ tài khoản