Giải bài tập 106,107,108,109,110,111,112,113,114 trang 48,49,50 sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Chia sẻ: Nguyễn Huệ | Ngày: | 1

0
10
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 106,107,108,109,110,111,112,113,114  trang 48,49,50 sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Mô tả BST Giải bài tập 106,107,108,109,110,111,112,113,114 trang 48,49,50 sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Thư viện eLib giới thiệu đến các em học sinh tài liệu Giải bài tập 106,107,108,109,110,111,112,113,114 trang 48,49,50 sách giáo khoa Toán 6 tập 2: Luyện tập các phép tính về phân số và sô thập phân. Tài liệu được trình bày rõ ràng, khoa học sẽ giúp các em biết cách giải bài tập để khắc sâu lại các kiến thức lý thuyết cơ bản của bài học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 106,107,108,109,110,111,112,113,114 trang 48,49,50 sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Mời các em tham khảo trích đoạn Giải bài tập 106,107,108,109,110,111,112,113,114 trang 48,49,50 sách giáo khoa Toán 6 tập 2: Luyện tập các phép tính về phân số và sô thập phân sau đây để nắm bắt được nội dung chi tiết của tài liệu. Mặt khác, các em có thể xem lại bài tập Giải bài tập 99,100,101,102,103,104,105 trang 47 sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 106,107,108 trang 48; bài 109,110,111,112 trang 49; bài 113,114 trang 50 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân

Bài 106 trang 48 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Hoàn thành các phép tính sau:

Đáp án và hướng dẫn giải bài 106:

 


Bài 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Tính:

 

Đáp án và hướng dẫn giải bài 107:

 


Bài 108 trang 48 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Hoàn thành các phép tính sau:

Tính bằng 2 cách.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 108:

a) Tính tổng:

– Cách 1.

 

 * Cách 2.

b) Tính hiệu

-Cách 1

-Cách 2


 Bài 109 trang 49 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Tính bằng hai cách:

Đáp án và hướng dẫn giải bài 109:

a) Cách 1

Cách 2.

b) Cách 1

Cách 2.

c) Cách 1

Cách 2.


Bài 110 trang 49 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Áp dụng tính chất các phép tính và quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị các biểu thức sau:

Đáp án và hướng dẫn giải bài 110:

A

B

                     C =1

                     D = 2,5

                                   E = 0


 Bài 111 trang 49 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Tìm số nghịch đảo của các số sau:

Đáp án và hướng dẫn giải bài 111:

Đổi: 6(1/3) = 19/3 ; 0,31 = 31/100

Số nghịch đảo của 3/7 là 7/3

Số nghịch đảo của 19/3 là 3/19

Số nghịch đảo của -1/12 là -12

Số nghịch đảo của 0,31 là 100/31


 Bài 112 trang 49 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Hãy kiểm tra các phép cộng sau đây rồi sử dụng kết quả của các phép cộng này để điền số thích hợp vào ô trống mà không cần tính toán.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 112:

Các phép cộng đều cho kết quả đúng.
Ta có: (36,05 + 2678,2) + 126 = 36,05 + (2678,2 + 126) (Tính chất kết hợp)
= 36,05 + 2804,2 (theo a)
= 2840,25 (theo c)
(126 + 36,05) + 13,214 = 126 + (36,05 + 13,214)
(tính chất kết hợp)
= 126 + 49,264 (theo b)
= 175,264 (theo d)
(678,27 + 14,02) + 2819,1
= (678,27 + 2819,1) + 14,02 ( Tính chất giao hoán và kết hợp)
= 3497,37 + 14,02 (theo e)
= 3511,39 (theo g)
3497,37 – 678,27 = 2819,1 (suy từ e)
Vì vậy ta có thể điền số thích hợp và ô trống mà không cần tính toán:


 Bài 113 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Hãy kiểm tra các phép nhân sau đây rồi sử dụng kết quả của các phép nhân này để điền số thích hợp vào ô trống mà không cần tính toán:

a) 39. 47 = 1833 b) 15,6 . 7,02 = 109,512
c) 1833 . 3,1 = 5682,3 d) 109,512 . 5,2 = 569,4624

Đáp án và hướng dẫn giải bài 113:

Các phép nhân đều cho kết quả đúng
Ta có: (3,1 . 47) . 39 = 3,1 .(47.39) (tính chất kết hợp)
= 3,1 .1833 (theo a)
= 5682,3 (theo c)
(15,6 . 5,2) . 7,02 = (15,6 . 7,02) .5,2 (Tính chất giao hoán và kết hợp)
= 109,512 . 5,2 (theo b)
= 569,4624 (theo d)
5682,3 : (3,1 . 47) = (5682,3 : 3,1) : 47
= 1833 : 47 (suy từ c)
= 39 (suy từ a)
Vì vậy ta có thể điền các số thích hợp vào ô trống mà không cần tính toán.


 Bài 114 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3 số học

Tính:

 

Đáp án và hướng dẫn giải bài 114:

 

 

Các em hãy tải tài liệu Giải bài tập 106,107,108,109,110,111,112,113,114 trang 48,49,50 sách giáo khoa Toán 6 tập 2: Luyện tập các phép tính về phân số và sô thập phân về máy để tham khảo được nội dung đầy đủ. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo Giải bài tập 115,116,117,118,119,120 trang 51,52 sách giáo khoa Toán 6 tập 2
Đồng bộ tài khoản