Giải bài tập 11,12,13,14,15,16,17 trang 79,80 sách giáo khoa Hình học 6 tập 2

Chia sẻ: Nguyễn Huệ | Ngày: | 1

0
49
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 11,12,13,14,15,16,17 trang 79,80 sách giáo khoa Hình học 6 tập 2

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hình học 6 tập 2: Số đo góc

Để củng cố lại kiến thức và định hướng được cách giải bài tập hiệu quả, mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu giải bài tập SGK Hình học 6 tập 2 mà thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Trong đó, tài liệu bao gồm 2 phần: tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập trang 79,80. Hi vọng các em sẽ nhanh chóng hoàn thành tốt bài tập và đạt kết quả học tập như mong muốn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 11,12,13,14,15,16,17 trang 79,80 sách giáo khoa Hình học 6 tập 2

A. Tóm tắt lý thuyết Số đo góc SGK Hình học 6 tập 2 

1. Đo góc

a) Dụng cụ: thước đo góc.

b) Cách đo góc xOy

Bước 1: Đặt thước đo góc sao cho tâm của thuốc trùng với tâm O của góc, một cạnh của góc đi qua vạch 00

Bước 2: Xem cạnh thứ hai của góc đi qua vạch nào của thước giả sử là vạch 1050

thì viết là ∠xOy = 1050

Nhận xét: mỗi góc có một số đo dương. Số đo của góc bẹt là 180. Số đo của mỗi góc không vượt qua 180 độ.

2. So sánh 2 góc

– Nếu hai góc A và B có số đo bằng nhau thì hai góc đó bằng nhau.

– Nếu số đo của góc A nhỏ hơn góc B thì góc A nhỏ hơn góc B ta viết là:∠A < ∠B
3. Góc vuông, góc nhọn, góc tù.

– Góc có số đo bằng 90 là góc vuông.

– Góc có số đo nhỏ hơn 90 độ là góc nhọn.

– Góc có số đo lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù.


B. Bài tập Số đo góc SGK Hình học 6 tập 2 

Bài 11 trang 79 SGK Hình học 6 tập 2 

Nhìn hình 18 Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt.

Hướng dẫn giải bài 11 trang 79 SGK Hình học 6 tập 2

∠xOy = 50º, ∠xOz = 100º, ∠xOt = 130º


Bài 12 trang 79 SGK Hình học 6 tập 2 

Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy.

Hướng dẫn giải bài 12 trang 79 SGK Hình học 6 tập 2

Ta dùng thước đo thấy 3 cạnh AB, BC, AC bằng nhau nên suy ra ΔABC là tam giác đều. Mà 3 góc trong tam giác đều bằng 60º.

Vậy ta rút ra kết luận:


Bài 13 trang 79 SGK Hình học 6 tập 2 

Đo các góc ILK, IKL, LIK ở hình 20

Hướng dẫn giải bài 13 trang 79 SGK Hình học 6 tập 2

Ta có góc: ∠LIK là góc vuông nên ∠LIK = 90º

Tam giác ΔLIK là tam giác vuông cân tại I nên 2 góc đáy = 45º

Kết luận: Góc LIK = 90º ; Góc ILK = 45º; Góc IKL = 45º.


Bài 14 trang 79 SGK Hình học 6 tập 2 

Xem hình 21. Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn,tù ,bẹt.

Dùng góc vuông của êke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc.

Hướng dẫn giải bài 14 trang 79 SGK Hình học 6 tập 2

Góc vuông: góc 1, góc 5. Góc nhọn: góc 3, góc 6.

Góc tù: góc 4. Góc bẹt: góc 2

Kết quả đo:


Bài 15 trang 80 SGK Hình học 6 tập 2

Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc(Gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc đó lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 10 giờ.

Hướng dẫn giải bài 15 trang 80 SGK Hình học 6 tập 2

Vào lúc 6 giờ đúng, kim giờ và kim phút thẳng hàng với nhau, chúng tạo thành góc 180º

Do: 180º : 6 = 30º nên mỗi giờ kim đồng hồ quay được góc 30º

Góc giữa hai kim:

– lúc 2 giờ là: 30º . 2 = 60º

lúc 5 giờ là: 30º . 5 = 150º

lúc 10 giờ là: 30º . 2 = 60º

lúc 3 giờ là: 30º . 3 = 90º

lúc 6 giờ là: 30º . 6 = 180º


Bài 16 trang 80 SGK Hình học 6 tập 2

Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng gọi xOy là một góc và gọi là “Góc không”. Số đo của góc là 0º
Tìm số đo của góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc 12 giờ.

Hướng dẫn giải bài 16 trang 80 SGK Hình học 6 tập 2

Lúc 12h kim giờ và kim phút trùng nhau, nên số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ lúc 12h là 0º.


 Bài 17 trang 80 SGK Hình học 6 tập 2

Đố: Một em học sinh đề nghị làm một thước đo góc hình chữ nhật như hình 22, các đoạn thẳng trên các cạnh BC,CD,DA có độ dài bằng nhau.

Hãy đo để kiểm tra xem thước đó đúng hay sai.

Hướng dẫn giải bài 17 trang 80 SGK Hình học 6 tập 2

Thước đo này sai.

 

Các em vui lòng đăng nhập và tải tài liệu về máy để tham khảo được nội dung đầy đủ. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 6,7,8,9,10 trang 75 sách giáo khoa Hình học 6 tập 2

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 18,19,20,21,22,23 trang 82,83 sách giáo khoa Hình học 6 tập 2
Đồng bộ tài khoản