Giải bài tập 11,12,13,14,15,16,7,18,19,20,21,22 trang 73,74 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Chia sẻ: Mai Phượng | Ngày: | 1

0
34
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 11,12,13,14,15,16,7,18,19,20,21,22 trang 73,74 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Số học 6 tập 1: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Thư viện eLib xin chia sẻ đến các em học sinh tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 73, 74 SGK Số học tập 1: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên. Mời các em cùng tham khảo tài liệu nắm bắt phương pháp giải bài tập một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho quá trình học tập và nâng cao kiến thức của các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 11,12,13,14,15,16,7,18,19,20,21,22 trang 73,74 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Thứ tự trong tập hợp các số nguyên SGK Số học 6 tập 1

1. So sánh hai số nguyên

Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a bé hơn số nguyên b. Như vậy:

– Mọi số dương đều lớn hơn số 0;

– Mọi số âm đều bé hơn số 0 và mọi số nguyên bé hơn 0 đều là số âm;

– Mỗi số âm đều bé hơn mọi số dương.

Lưu ý: Số nguyên b được gọi là số liền sau số nguyên a nếu a < b và không có số nguyên nào nằm giữa a và b. Khi đó ta cũng nói số nguyên a là số liền trước của b.

2. Giá trị tuyệt đối:

Trên trục số, khoảng cách từ điểm a đến điểm gốc O được gọi là giá trị tuyệt đối của số a. Giá trị tuyệt đối của số a được kí hiệu là |a| (đọc là giá trị tuyệt đối của a). Như vậy:

– Giá trị tuyết đối của số 0 là 0.

– Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

– Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó.

– Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.

– Trong hai số nguyên âm, số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn.


 B. Bài tập Thứ tự trong tập hợp các số nguyên SGK Số học 6 tập 1

Bài 11 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

Điền vào ô trống

3⟨ 5;                                        -3 ⟨ 5;                                     4 ⟨-6,                          10 ⟨ -10

Hướng dẫn giải bài 11 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

3 < 5;                          -3 > -5;                                   4 > -6;                                     10 > -10.


Bài 12 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thự tự tăng dần:

2, -17, 5, 1, -2, 0.

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:

-101, 15, 0, 7, -8, 2001.

Hướng dẫn giải bài 12 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

a) Các số nguyên sau theo thự tự tăng dần: -17, -2, 0, 1, 2, 5.

b) Các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: 2001, 15, 7, 0, -8, -101.


Bài 13 trang 73 Số học 6 tập 1

Tìm x ∈ Z, biết:

a) -5 < x < 0;                                                              b) -3 < x < 3.

Hướng dẫn giải bài 13 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

a) x = -4 hoặc x = -3 hoặc x = -2 hoặc x = -1.

b) x = -2 hoặc x = -1 hoặc x = 0 hoặc x = 1 hoặc x = 2.


Bài 14 trang 73 Số học 6 tập 1

Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau: 2000, -3011, -10.

Hướng dẫn giải bài 14 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

|2000| = 2000; |-3011| = 3011; |-10| = 10.


Bài 15 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

Điền vào ô trống

|3| ⟨ |5|;                                              |-3| ⟨ |-5| ;

|-1| ⟨ |0|;                                            |2| ⟨ |-2|;

Hướng dẫn giải bài 15 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

|3| < |5|;                                             |-3| < |-5| ;

|-1| > |0|;                                            |2| = |-2|;


Bài 16 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô vuông để có một nhận xét đúng:

7 ∈ N ⟨;                                  7 ∈ Z ⟨;                                  0 ∈ N ⟨;

0 ∈ Z ⟨;                                   -9 ∈ Z ⟨;                                  -9 ∈ N ⟨ ;                                11,2 ∈ Z ⟨

Hướng dẫn giải bài 16 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

7 ∈ N Đ;                                 7 ∈ Z Đ;                                 0 ∈ N Đ;

0 ∈ Z Đ;                                  -9 ∈ Z S;                                 -9 ∈ N Đ ;                               11,2 ∈ Z S


Bài 17 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

Có thể khẳng định rằng tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số nguyên dương và các số nguyên âm được không ? Tại sao ?

Hướng dẫn giải bài 17 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

Không, vì 0 cũng là một số nguyên nhưng không thuộc bộ phận các số dương cũng không thuộc bộ phận các số âm.


Bài 18 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

a) Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không ?

b) Số nguyên b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không ?

c) Số nguyên c lớn hơn -1. Số c có chắc chắn là số nguyên dương không ?

d) Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không ?

Hướng dẫn giải bài 18 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

a) Có

b) Không. Chẳng hạn, b = 2, ta có 2 < 3 nhưng 2 không phải là số nguyên âm.

c) Không. Chẳng hạn c = 0.

d) Có.


Bài 19 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

Điền dấu “+” hoặc “-” vào chỗ trống để được kết quả đúng:

a) 0 < …2;                  b) …15 < 0;                c) …10 < …6;                        d)…3 < …9

(Chú ý: Có thể có nhiều đáp số)

Hướng dẫn giải bài 19 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

a) 0 < + 2;                  b) -15 < 0;

c) -10 < -6;                d) +3 < + 9 và -3 < +9.


Bài 20 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

Tính giá trị các biểu thức:

a) |-8| – |-4|;                         b) |-7|. |-3|;

c) |18|: |-6|;                           d) |153| + |-53|.

Hướng dẫn giải bài 20 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

a) 4;                            b) 21;                         c) 3;                            d) 206.


Bài 21 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: -4, 6, |-5|, |3|, 4.

Hướng dẫn giải bài 21 trang 73 SGK Số học 6 tập 1

Số đối của các số -4, 6,|-5|, |3|, 4 lần lượt là 4, -6, -5, -3, -4.


Bài 22 trang 74 SGK Số học 6 tập 1

a) Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: 2; -8; 0; 1.

b) Tìm số liền trước của mỗi số nguyên sau: -4; 0; 1; -25.

c) Tìm số nguyên a biết số liền sau a là một số nguyên dương và số liền trước a là một số nguyên âm.

Hướng dẫn giải bài 22 trang 74 SGK Số học 6 tập 1

a) 3; -7; 1; 0.

b) -5; -1; 0; -26.

c) Số 0.

Để tiện tham khảo tài liệu, mời các em đăng nhập tài khoản và tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem thêm cách giải của: 

>> Bài tập trước: Giải bài tập 6,7,8,9,10 trang 70,71 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 23,24,25,26 trang 75 sách giáo khoa Số học 6 tập 1
Đồng bộ tài khoản