Giải bài tập 125,126,127,128,129,130,131,132,133 trang 50,51 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Chia sẻ: Thiên Long | Ngày: | 1

0
21
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 125,126,127,128,129,130,131,132,133 trang 50,51 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Số học 6 tập 1: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Nhằm giúp học sinh giải đáp những thắc mắc về cách giải bài tập, thư việ eLib xin chia sẻ đến các em tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 50,51 SGK Số học 6 tập 1. Mời các em cùng tham khảo để củng cố lại kiến thức về phân tích một số ra thừa số nguyên tố và tích lũy thêm kỹ năng giải bài tập hiệu quả. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 125,126,127,128,129,130,131,132,133 trang 50,51 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Phân tích một số ra thừa số nguyên tố SGK Số học 6 tập 1

1. Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết sô đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.

Lưu ý: Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của một số nguyên tố là chính nó.

2. Muốn phân tích một số tự nhiên a lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố ta có thể làm như sau:

– Kiểm tra xem 2 có phải là ước của a hay không. Nếu không ta xét số nguyên tố 3 và cứ như thế đối với các số nguyên tố lớn dần.

– Giả sử p là ước nguyên tố nhỏ nhất của a, ta chia a cho p được thương b.

– Tiếp tục thực hiện quy trình trên đối với b.

Quá trình trên kéo dài cho đến khi ta được thương là một số nguyên tố.

Lưu ý: Dù phân tích một số tự nhiên ra thừa số nguyên tố bằng cách nào thì cũng được cùng một kết quả.


B. Bài tập  Phân tích một số ra thừa số nguyên tố SGK Số học 6 tập 1

Bài 125 SGK trang 50 Số học 6 tập 1

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:
a) 60                           b)64;                          c) 285;
d) 1035;                     e) 400;                       g) 1000000.

Hướng dẫn giải bài 125 trang 50 Số học 6 tập 1

a) 60 = 22.3.5;                                               b) 64 = 26;
c) 285 = 3 .5.19;                                           d) 1035 = 32.5.23;
e) 400 = 24.52;                                               g) 1000000 = 26.56.

Bài 126 SGK trang 50 Số học 6 tập 1

An phân tích các số 120, 306, 567 ra thừa số nguyên tố như sau:
120 = 2 . 3 . 4 . 5;
306 = 2 . 3 . 51;
567 = 92 . 7.
An làm như trên có đúng không ? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng.

Hướng dẫn giải bài 126 trang 50 Số học 6 tập 1

An làm không đúng vì chưa phân tích hết ra thừa số nguyên tố. Chẳng hạn, 4, 51, 9 không phải là các số nguyên tố.
Kết quả đúng phải là:
120 =23.3.5; 306 = 2.32.17; 567 = 34.7.

Bài 127 SGK trang 50 Số học 6 tập 1

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào ?
a) 225;                       b) 1800;                     c) 1050;                    d) 3060.

Hướng dẫn giải bài 127 trang 50 Số học 6 tập 1

a) 225 = 32 . 52 chia hết cho 3 và 5;
b) 1800 = 23 . 32 . 52 chia hết cho 2, 3, 5;
c) 1050 = 2 . 3 . 52 . 7 chia hết cho 2, 3, 5, 7;
d) 3060 = 22 . 32 . 5 . 17 chia hết cho 2, 3, 5, 17.

Bài 128 SGK trang 50 Số học 6 tập 1

Cho số a = 23.52.11. Mỗi số 4, 8, 16, 11, 20 có là ước của a hay không ?

Hướng dẫn giải bài 128 trang 50 Số học 6 tập 1

4 là một ước của a vì 4 là một ước của 23 ;
8 = 23 là một ước của a;
16 không phải là ước của a;
11 là một ước của a;
20 cũng là ước của a vì 20 = 4.5 là ước của 23.52
 
Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124 trang 47,48 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 134,135,136,137,138 trang 53,54 sách giáo khoa Số học 6 tập 1
Đồng bộ tài khoản