Giải bài tập 134,135,136,137,138 trang 53,54 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Chia sẻ: Võ Ngọc | Ngày: | 1

0
20
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 134,135,136,137,138 trang 53,54 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Số học 6 tập 1: Ước chung và bội chung

Thư viện eLib xin chia sẻ đến các em học sinh tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 53,54 SGK Số học 6 tập 1: Ước chung và bội chung. Mời các em cùng tham khảo tài liệu nắm bắt phương pháp giải bài tập một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho quá trình học tập và nâng cao kiến thức của các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 134,135,136,137,138 trang 53,54 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Ước chung và bội chung SGK Số học 6 tập 1

1. Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

Ước chung của các số a, b, c được kí hiệu là ƯC(a, b, c).

2. Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

Bội chung của các số a, b, c được kí hiệu là: BC(a, b, c).

3. Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó.

Ta kí hiệu giao của hai tập hợp A và B là A ∩ B.


B. Bài tập Ước chung và bội chung SGK Số học 6 tập 1

Bài 134 trang 53 SGK Số học 6 tập 1

Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ vào ô vuông cho đúng:⟩
a) 4 ⟩ ƯC (12, 18);                                       b) 6 ⟩ ƯC (12, 18);
c) 2 ⟩ ƯC (4, 6, 8);                                       d) 4 ⟩ƯC (4, 6, 8);
e) 80 ⟩ BC (20, 30);                                      g) 60 ⟩ BC (20, 30);
h) 12 ⟩ BC (4, 6, 8);                                     i) 24 ⟩BC (4, 6, 8)

Hướng dẫn giải bài 134 trang 53 SGK Số học 6 tập 1

a) 4 ∉ ƯC (12, 18);                                      b) 6 ∈ ƯC (12, 18);
c) 2 ∈ ƯC (4, 6, 8);                                      d) 4 ∉ ƯC (4, 6, 8);
e) 80 ∉ BC (20, 30);                                    g) 60 ∈ BC (20, 30);
h) 12 ∉ BC (4, 6, 8);                                    i) 24 ∈ BC (4, 6, 8)

Bài 135 trang 53 SGK Số học 6 tập 1

Viết các tập hợp:
a) Ư (6), Ư (9), ƯC (6, 9);
b) Ư (7), Ư (8), ƯC (7, 8);
c) ƯC (4, 6, 8).

Hướng dẫn giải bài 135 trang 53 SGK Số học 6 tập 1

a) Ư (6) = {1; 2; 3; 6}, Ư (9) = {1, 3, 9}, ƯC (6, 9) = {1; 3}.
b) Ư (7) = {1; 7}, Ư (8) = {1; 2; 4; 8}, ƯC (7, 8) = {1}.
c) ƯC (4, 6, 8) = {1, 2}.

Bài 136 trang 53 SGK Số học 6 tập 1

Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6.
Viết tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 9.
Gọi M là giao của hai tập hợp A và B.
a) Viết các phần tử của tập hợp A và B.
b) Dùng kí hiệu ⊂ để thực hiển quan hệ giữa tập hợp M với mỗi tập hợp A và B.

Hướng dẫn giải bài 136 trang 53 SGK Số học 6 tập 1

A = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36}, B = {0; 9; 18; 27; 36}.
a) M = A ∩ B = {0;18; 36}. b) M ⊂ A, M ⊂ B.
 
Để tiện tham khảo, các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 125,126,127,128,129,130,131,132,133 trang 50,51 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148 trang 56,57 sách giáo khoa Số học 6 tập 1
Đồng bộ tài khoản