Giải bài tập 15,16,17,18,19,20,21,22,23 trang 114,115,116 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

Chia sẻ: Nguyen Mai | Ngày: | 1

0
38
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 15,16,17,18,19,20,21,22,23 trang 114,115,116 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hình học 7 tập 1: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh

Nhằm giúp học sinh giải đáp những thắc mắc về cách giải bài tập, thư việ eLib xin chia sẻ đến các em tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 114,115,116 SGK Hình học 7 tập 1. Mời các em cùng tham khảo để củng cố lại kiến thức về trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh và tích lũy thêm kỹ năng giải bài tập hiệu quả. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 15,16,17,18,19,20,21,22,23 trang 114,115,116 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh(c.c.c) SGK Hình học 7 tập 1

Tính chất: Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Nếu Δ ABC và Δ A’B’C’ có:

AB = A’B’;

AC = A’C’;

BC = B’C’;

thì Δ ABC = Δ A’B’C’


B. Bài tập Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh(c.c.c) SGK Hình học 7 tập 1

Bài 15 trang 114 SGK Hình học 7 tập 1

Vẽ tam giác MNP, biết MN=2,5 cm, NP=3cm, PM= 5cm,

Hướng dẫn giải bài 15 trang 114 SGK Hình học 7 tập 1

Các bước lần lượt như sau:
– Dùng thước vẽ đoạn MN = 2,5cm
– Trên cùng một nửa mặt phẳng bở MN, dùng Compa vẽ cung tròn tâm M bán kính 5cm và cung tròn tâm N bán kinh 3cm.
– Hai cung tròn cắt nhau tại P. Vẽ các đoạn MN, NP, ta được tam giác MNP (hình vẽ).


Bài 16 trang 114 SGK Hình học 7 tập 1

Vẽ tam giác biết độ dài mỗi cạnh là 3 cm. Sau đó đo góc của mỗi tam giác.

Hướng dẫn giải bài 16 trang 114 SGK Hình học 7 tập 1

Cách vẽ tam giác ABC tương tự như cách vẽ ở bài 15 (Phía trên).
Đo mỗi góc của tam giác ABC ta được: ∠A = ∠B = ∠C =600


Bài 17 trang 114 SGK Hình học 7 tập 1

Trên mỗi hình 68,69,70 sau có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Hướng dẫn giải bài 17 trang 114 SGK Hình học 7 tập 1

* Hình 68:
Ta có: AB = AB(cạnh chung)
AC = AD (gt)
BC = BD (gt)
vậy ∆ABC= ∆ABD(c.c.c)
* Hình 69.
Ta có:
∆ MNQ = ∆ QPM (c.c.c)
vì MN = QP (gt)
NQ = PM(gt)
MQ = QM(cạnh chung)
* Hình 70.
Ta có:
 ∆ EHI = ∆IKE (c.c.c) vì
EH = IK (gt)
HI = KE (gt)
EI = IE(gt)
 ∆ EHK= ∆ IKH(c.c.c) vì
EH = IK (gt)
EK = IH (gt)
HK = KH (cạnh chung)


Bài 18 trang 114 SGK Hình học 7 tập 1


Xét bài toán: “Δ AMB và Δ ANB có MA = MB, NA = NB (h.71). Chứng minh rằng:∠AMN = ∠BMN.”
1) Hãy ghi giả thiết và kết luận của bài toán.
2) Hãy sắp xếp bốn câu sau đây một cách hợp lý để giải bài toán trên :
a) Do đó Δ AMN= Δ BMN(c.c.c)
b) MN: cạnh chung
MA= MB( Giả thiết)
NA= NB( Giả thiết)
c) Suy ra ∠AMN = ∠BMN (2 góc tương ứng)
d)Δ AMB và Δ ANB có:

Hướng dẫn giải bài 18 trang 114 SGK Hình học 7 tập 1

1)Ghi Giả thiết, kết luận:

2) sắp xếp theo thư tự: d,b,a,c.


Bài 19 trang 114 SGK Hình học 7 tập 1


Cho hình 72. Chứng minh rằng:
a) ∆ADE = ∆BDE.
b) ∠ADE = ∠DBE.

Hướng dẫn giải bài 19 trang 114 SGK Hình học 7 tập 1

Xem hình vẽ ta có:
a) ∆ADE và ∆BDE có:
DE cạnh chung
AD = DB (gt)
AE = BE(gt)
Vậy ∆ADE = ∆BDE(c.c.c)
b) Từ ∆ADE = ∆BDE(Cmt) (Giải thích “cmt”: chứng minh trên)
Suy ra ∠ADE = ∠DBE (Hai góc tương ứng 2 tam giác = nhau)


Bài 20 trang 115 SGK Hình học 7 tập 1


Cho góc xOy (h.73), Vẽ cung tròn tâm O, cung tròn này cắt Ox, Oy theo thứ tự ở A,B (1). Vẽ các cung tròn tâm A và tâm B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau ở điểm C nằm trong góc xOy ((2) (3)). Nối O với C (4). Chứng minh OC là tia phân giác của góc xOy.

Hướng dẫn giải bài 20 trang 115 SGK Hình học 7 tập 1

xem hình vẽ:
Nối BC, AC.
∆OBC và ∆OAC có:
OB = OA(Bán kính)
BC = AC(gt)
OC cạnh chung
nên ∆OBC = ∆OAC (c.c.c)
Nên ta có ∠BOC = ∠AOC (hai góc tương ứng)
Vậy OC là tia phân giác xOy.


Bài 21 trang 115 SGK Hình học 7 tập 1

Cho tam giác ABC, Dùng thước và compa, vẽ các tia phân giác của các góc A,B,C.

Hướng dẫn giải bài 21 trang 115 SGK Hình học 7 tập 1

Vẽ tia phân giác của góc A

Vẽ cung trong tâm A, cung tròn này cắt AB, AC theo thứ tự ở M,N.
Vẽ các cung tròn tâm M và tâm N có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau ở điểm I nằm trong góc BAC.
Nối AI, ta được AI là tia phân giác của góc A.
Tương tự cho cách vẽ tia phân giác của các góc B,C (Học sinh tự vẽ).


Bài 22 trang 115 SGK Hình học 7 tập 1

Cho góc xOy và tia Am (h.74a)
Vẽ cung trong tâm O bán kính r, Cung tròn này cắt Ox,Oy theo thứ tự ở B,C. Vẽ cung tròn tâm A bán kính R, cung này cắt kia Am ở D(h.74b).
Vẽ cung tròn tâm D có bán kính bằng BC, cung tròn này cắt cung tròn tam A bán kính r ở E(h. 74c).
Chứng minh rằng ∠DAE = ∠xOy.

Hướng dẫn giải bài 22 trang 115 SGK Hình học 7 tập 1

Xét ΔDAE và ΔBOC có:
AD = OB (gt)
DE = BC (gt)
AE = OC (gt)
Nên ∆DAE= ∆BOC (c.c.c)
suy ra ∠DAE = ∠BOC(hai góc tương tứng)
vậy ∠DAE = ∠xOy.


Bài 23 trang 116 Hình học 7 tập 1

Cho đoạn thẳng AB dài 4cm Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm và đường tròn tâm B bán kính 3cm, chúng cắt nhau ở C và D, chứng minh rằng AB là tia phân giác của góc CAD

Hướng dẫn giải bài 23 trang 116 SGK Hình học 7 tập 1

∆BAC và ∆BAD có: AC= AD (gt)
BC = BD(gt)
AB cạnh chung.
Nên ∆BAC= ∆BAD(c.c.c)
Suy ra ∠BAC = ∠BAD (góc tương ứng)
Vậy AB là tia phân giác của góc CAD.

 

Để tiện tham khảo, các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 10,11,12,13,14 trang 111,112 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 24,25,26, 27,28,29, 30,31,32 trang 118,119,120 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1
Đồng bộ tài khoản