Giải bài tập 15,16,17,18,19,20,21 trang 109,110 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

Chia sẻ: Phan Ngọc | Ngày: | 1

0
27
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 15,16,17,18,19,20,21 trang 109,110 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hình học 6 tập 1: Đường thẳng đi qua 2 điểm

Để có thêm phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo tài liệu hướng dẫn giải các bài tập trang 109,110 SGK Hình học 6 tập 1: Đường thẳng đi qua 2 điểm do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Hi vọng đây sẽ là tài liệu cung cấp những kiến thức hữu ích cho các em học sinh trong quá trình học tập và nâng cao kiến thức.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 15,16,17,18,19,20,21 trang 109,110 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Đường thẳng đi qua 2 điểm SGK Hình học 6 tập 1

1, Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Từ đó suy ra : hai đường thẳng có 2 điểm chung thì trùng nhau.

2, Ba cách đặt tên đường thẳng:

– Dùng chữ cái in hoa, ví dụ AB.

– Dùng một chữ cái thường, ví dụ a.

– Dùng hai chữ cái thường ,ví dụ xy.

3. Vị trí của hai đường thẳng phân biệt

– Hoặc không có điểm chung nào(Gọi là đường thẳng song song).Ví dụ hình bên hai đường thẳng song song a và b.

 Hoặc chỉ có một điểm chung(Gọi là hai đường thẳng cắt nhau) ,

Ví dụ hinh bên hai đường thằng m và n cắt nhau tại điểm O.Điểm chung của hai dường thẳng gọi là giao điểm của hai đường thẳng 


B. Bài tập Đường thẳng đi qua 2 điểm SGK Hình học 6 tập 1

Bài 15 trang 109 SGK Hình học 6 tập 1

Quan sát hình 21 và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai:
a, Có nhiều đường “Không thẳng” đi qua hai điểm A và B.
b, Chỉ có một đường thẳng đi qua 2 điểm A và B.

Hướng dẫn giải bài 15 trang 109 SGK Hình học 6 tập 1

a, Đúng                                   b, Đúng

Bài 16 trang 109 SGK Hình học 6 tập 1

a) Tại sao không nói:”Hai điểm thẳng hàng”?
b) Cho ba điểm A,B,C trên trang giấy và một thước thẳng(không chia khoảng). Phải kiểm tra thế nào để biết 3 điểm đó có thẳng hàng hay không?

Hướng dẫn giải bài 16 trang 109 SGK Hình học 6 tập 1

a, Qua hai điểm bao giờ cũng có một đường thẳng nên ta không nói hai điểm thẳng hàng.
b, Đặt cạnh thước đi qua hai điểm, chẳng hạn A,B. Nếu C nằm trên cạnh thước thì ba điểm đó thẳng hàng, trái lại thì ba điểm đó không thẳng hàng.

Bài 17 trang 109 SGK Hình học 6 tập 1

Lấy 4 điểm A,B,C,D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? đó là những đường thẳng nào?

Hướng dẫn giải bài 17 trang 109 SGK Hình học 6 tập 1

 
Qua điểm A và mỗi điểm B,C,D có ba đường thằng là AB, AC, AD.
Qua điểm B và mỗi điểm C,D có hai đường thẳng là BC, BD (Không qua A).
Qua điểm C và D còn lại có một đường thẳng CD(không đi qua A,B).
Chú ý: có thể trình bày ngắn gọn như sau : với 4 điểm A,B,C,D thì có 6 đường thẳng AB ,AC ,AD, BC, BD, CD.

Bài 18 trang 109 SGK Hình học 6 tập 1

Lấy bốn điểm M, N, P, Q trong đó có 3 điểm M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm? Có bao nhiêu đường thẳng(Phân biệt) ? Viết tên những đường thẳng đó.

Hướng dẫn giải bài 18 trang 109 SGK Hình học 6 tập 1

 
– Qua ba điểm M,N,P thẳng hàng chỉ có một đường thằng MN
– Qua điểm Q với mỗi điểm M,N,P ta có ba đường thẳng QM, QN, QP
Vậy ta có 4 đường thẳng phân biệt là QM, QN, QP, MN.

Bài 19 trang 109 SGK Hình học 6 tập 1

Vẽ hình 22 vào vở rồi tìm điểm Z trên đường thẳng d1 và tìm điểm T trên đường thẳng d­­­2 sao cho X,Z,T thẳng hàng.

Hướng dẫn giải bài 19 trang 109 SGK Hình học 6 tập 1

– Ba điểm X,Z,T thẳng hàng vậy X nằm trên đường thẳng ZT.
– Ba điểm Y,Z,T thẳng hàng vì vậy Y nằm trên đường thẳng ZT.
Suy ra X,Y nằm trên đường thẳng ZT, dó đó 4 điểm Z,Y,Z,T thẳng hàng.
Các vẽ: vẽ đường thẳng XY cắt đường thẳng d1 tài Z , cắt đường thẳng d2 tại T.

Bài 20 trang 109 SGK Hình học 6 tập 1

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:
a, M là giao điểm của hai đường thẳng p và q.
b, Hai đường thẳng m,n cắt nhau tại A. đường thẳng p cắt n tại B cắt m tại C.
c, Đường thẳng MN và đường thẳng PQ cắt nhau tại O.

Hướng dẫn giải bài 20 trang 109 SGK Hình học 6 tập 1

 

Bài 21 trang 110 SGK Hình học 6 tập 1

Xem hình 23 rồi điền vào chỗ trống:

Hướng dẫn giải bài 21 trang 110 SGK Hình học 6 tập 1

a) 2 đường thẳng 1 giao điểm.
b) 3 đường thẳng 3 giao điểm.
c) 4 đường thẳng 6 giao điểm.
d) 5 đường thẳng 10 giao điểm.
 
Để xem nội dung tiếp theo của tài liệu, các em có thể đăng nhập tài khoản để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 8,9,10,11,12,13,14 trang 106,107 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 trang 112,113,114 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1
Đồng bộ tài khoản