Giải bài tập 15,16,17,18 trang 43 sách giáo khoa Đại số 8 tập 2

Chia sẻ: Hoa Linh | Ngày: | 1

0
70
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 15,16,17,18 trang 43 sách giáo khoa Đại số 8 tập 2

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số 8 tập 2: Bất phương trình một ẩn

Để củng cố lại kiến thức và định hướng được cách giải bài tập hiệu quả, mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Trong đó, tài liệu bao gồm 2 phần: tóm tắt lý thuyết bất phương trình một ẩn và hướng dẫn giải bài tập trang 43 SGK Đại số 8 tập 2. Hi vọng các em sẽ nhanh chóng hoàn thành tốt bài tập và đạt kết quả học tập như mong muốn. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 15,16,17,18 trang 43 sách giáo khoa Đại số 8 tập 2

A. Tóm tắt lý thuyết Bất phương trình một ẩn SGK Đại số 8 tập 2

1. Bất phương trình một ẩn

Bất phương trình ẩn x là hệ thức A(x) > B(x) hoặc A(x) < B(x) hoặc A(x) ≥ B(x) hoặc A(x) ≤ B(x).

Trong đó: A(x) gọi là vế trái; B(x) gọi là vế phải.

Nghiệm của bất phương trình là giá tri của ẩn thay vào bất phương trình ta được một khẳng định đúng.

2. Tập nghiệm của bất phương trình.

Tập hợp tất cả các nghiệm của bất phương trình được gọi là tập nghiệm của bất phương trình đó.

3. Bất phương trình tương đương

Hai bất phương trình tương đương là hai bất phương trình có cùng tập nghiệm,

Kí hiệu: <=>


B. Bài tập Bất phương trình một ẩn SGK Đại số 8 tập 2

Bài 15 trang 43 SGK Đại số 8 tập 2

Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:
a) 2x + 3 < 9; b) -4x > 2x + 5; c) 5 – x > 3x – 12

Hướng dẫn giải bài 15 trang 43 SGK Đại số 8 tập 2

a) Thay x = 3 vào bất phương trình ta được: 2.3 + 3 < 9 <=> 9 < 9 (khẳng định sai)
Vậy x = 3 không là nghiệm của bất phương trình 2x + 3 < 9
b) Thay x = 3 vào bất phương trình ta có: -4.3 > 2.3 + 5 => -12 > 11 (khẳng định sai)
Vậy x = 3 không là nghiệm của bất phương trình -4x > 2x + 5
c) Thay x = 3 vào bất phương trình ta có: 5 – 3 > 3.3 -12 => 2 > -3 (khẳng định đúng)
Vậy x = 3 là nghiệm của bất phương trình 5 – x > 3x – 12

Bài 16 trang 43 SGK Đại số 8 tập 2

Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau:
a) x < 4; b) x ≤ -2; c) x > -3; d) x ≥ 1.

Hướng dẫn giải bài 16 trang 43 SGK Đại số 8 tập 2

a) Tập hợp nghiệm: S = {x/x < 4}
b) Tập hợp nghiệm: S = {x/x ≤ -2}
c) Tập hợp nghiệm: S = {x/x > -3}
d) Tập hợp nghiệm: S = {x/x ≥ 1}

Bài 17 trang 43 SGK Đại số 8 tập 2

Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Chỉ nêu một bất phương trình).

Hướng dẫn giải bài 17 trang 43 SGK Đại số 8 tập 2

a) Hình a biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≤ 6
b) Hình b biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x > 2
c) Hình c biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≥ 5
d) Hình d biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x < -1

Bài 18 trang 43 SGK Đại số 8 tập 2

Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:
Quãng đường đi từ A đến B dài 50km. Một ô tô đi từ A đến B, khởi hành lúc 7 giờ. Hỏi ô tô phải đi với vận tốc bao nhiêu km/h để đến B trước 9 giờ cùng ngày?

Hướng dẫn giải bài 18 trang 43 SGK Đại số 8 tập 2

GỌi x là vận tốc của ô tô (x > 0, tính bằng km/h)
Thời gian đi từ A đến B: 

Để đến B trước 9 giờ thì 50/x < 2

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 9,10,11,12,13,14 trang 40 sách giáo khoa Đại số 8 tập 2

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 19,20,21,22,23,24,25,26,27 trang 47,48 sách giáo khoa Đại số 8 tập 2
Đồng bộ tài khoản