Giải bài tập 159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169 trang 63,64 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Chia sẻ: Vuong The | Ngày: | 1

0
20
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169 trang 63,64 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Số học 6 tập 1: Ôn tập chương 1 - Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Tài liệu có nội dung bao gồm 2 phần: tóm tắt lý thuyết ôn tập và bổ túc về số tự nhiên; hướng dẫn giải bài tập trang 63,64 SGK Số học 6 tập 1sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức một cách có hệ thống và có thêm kinh nghiệm giải bài tập hiệu quả. Mời các em tham khảo

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169 trang 63,64 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Ôn tập chương 1 - Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên SGK Số học 6 tập 1 

– Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa số
– Tính chất chia hết. Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9
– Số nguyên tố, hợp số
– ƯCLN, BCNN

B. Bài tập Ôn tập chương 1 - Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên SGK Số học 6 tập 1 

Bài 159 trang 63 SGK Số học 6 tập 1 

Tìm kết quả các phép tính:
a ) n – n;                                b )n : n (n#0)                                   c) n+ 0;
d) n – 0;                                 e) n . 0;                                              g) n.1;                                    h) n:1

Hướng dẫn giải bài 159 trang 63 SGK Số học 6 tập 1 

a ) n – n = 0;                         b ) n : n (n#0) = 1;                                     c) n+ 0 = n;
d) n – 0 = n;                          e) n . 0 =0;                                         g) n.1 = n ;                 h) n:1 =n

Bài 160 trang 63 SGK Số học 6 tập 1 

Thực hiện các phép tính
a) 204 – 84 : 12;                   b) 15.23 + 4 .32 – 5.7;
c) 56: 53 + 23.22                                          d) 164.53 + 47.164;

Hướng dẫn giải bài 160 trang 63 SGK Số học 6 tập 1 

a) 204 – 84 : 12 = 204 – 7 = 197
b) 15.23 + 4 .32 – 5.7 = 15.8 + 4.9 – 35 = 120 + 36 – 35 =121
c) 56 : 53 + 23 . 22 = 53+ 25 = 125 + 32 = 157
d) 164.53 + 47.164 =164.(53 + 47) = 164.100 = 16400

Bài 161 trang 63 SGK Số học 6 tập 1 

Tìm số tự nhiên x, biết
a) 219 – 7(x + 1) =100;
b) (3x – 6).3 = 34;

Hướng dẫn giải bài 161 trang 63 SGK Số học 6 tập 1 

a) 219 – 7(x + 1) =100
7(x+1) = 219 -100
7(x+1) = 119
x + 1 = 119:7
x + 1 = 17
x = 17-1
x = 16
b) (3x – 6).3 = 34
3x – 6 = 34 : 3
3x – 6 = 33
3x = 27 + 6
3x = 33
x = 11

Bài 162 trang 63 SGK Số học 6 tập 1 

Để tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia co 8 thì được 12, ta có thể viết (x-3):8 =12 rồi tìm x ta được x = 99.
Bằng cách làm như trên, hãy tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 3 rồi trừ đi 8, sau đó chia cho 4 thì được 7.

Hướng dẫn giải bài 162 trang 63 SGK Số học 6 tập 1 

Để tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 3 rồi trừ đi 8, sau đó chia cho 4 thì được 7, ta có thể viết (3.x – 8 ): 4 = 7
3.x – 8 = 7.4
3.x – 8 = 28
3.x = 28 + 8
3.x = 36
x = 36:3
x = 12

Bài 163 trang 63 SGK Số học 6 tập 1 

Đố. Điền các số 25,18,22,33 vào chỗ trống và giải bài toán sau:
Lúc… giờ, người ta thắp một ngọn nến có chiều cao … cm. Đến …. giờ cùng ngày, ngọn nến chỉ còn cao… cm. Trong một giờ, chiều cao của ngọn nến giảm bao nhiêu cm?

Hướng dẫn giải bài 163 trang 63 SGK Số học 6 tập 1 

Lúc 18 giờ, người ta thắp một ngọn nến có chiều cao 33 cm. Đến 22 giờ cùng ngày, ngọn nến chỉ còn cao 25 cm.
Trong thời gian 4 tiếng từ 18 giờ đến 22 giờ ngọn nến giảm:
33 – 25 = 8 (cm)
Vậy trong 1 giờ, ngọn nến giảm là 8:4 = 2 (cm)
Đ/s: 2(cm)
Giải thích thêm cho các em: Một ngày có 24 giờ nên trong 4 số 25,18,22,33 thì chỉ có 18,22 là thỏa mãn; tương tự giờ thì phải từ giờ nhỏ đến lớn; ngược lại chiều cao của cây nến thì phải ngắn đi do đốt.

Bài 164 trang 63 SGK Số học 6 tập 1 

Thực hiện các phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:
a) (1000 + 1) : 11;                           b) 142 + 52 + 22;
c) 29 . 31 + 144 : 122;                      d) 333 : 3+ 225 : 152;

Hướng dẫn giải bài 164 trang 63 SGK Số học 6 tập 1 

a) (1000 + 1) : 11
= 1001 : 11
= 91
91 = 13.7
b) 142 + 52 + 22
= 196 + 25 + 4
= 225
225 = 32 . 52
c) 29 . 31 + 144 : 122
= 29 . 31 + 144 : 144
= 29 . 31 + 1
= 899 + 1 = 900
900 = 22 . 32 . 52
d) 333 : 3 + 225 : 152
= 333 : 3 + 225 : 225
= 333 : 3 + 1
= 111 + 1
=112 = 24.7
 
Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158 trang 59,60 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 68 sách giáo khoa Số học 6 tập 1
Đồng bộ tài khoản