Giải bài tập 17,18,19,20 trang 15 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

Chia sẻ: Hoa Linh | Ngày: | 1

0
20
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 17,18,19,20 trang 15 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số 7 tập 1: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Mời các em cùng tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 15 SGK Đại số 7 tập 1 do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu nhằm hệ thống lại kiến thức về giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. Đồng thời giúp các em nắm được giải các bài tập một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 17,18,19,20 trang 15 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ; cộng, trừ, nhân, chia số thập phân SGK Đại số 7 tập 1

1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x, kí hiệu là |x|, được xác định như sau:

2. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân ta viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số


B. Bài tập Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ; cộng, trừ, nhân, chia số thập phân SGK Đại số 7 tập 1

Bài 17 trang 15 SGK Đại số 7 tập 1

1. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?
a) |-2,5| = 2,5
b) |-2,5| = -2,5
c) |-2,5| = -(-2,5)
2. Tìm x, biết:
a) |x| = 1/5
b) |x| = 0,37
c) |x| =0
d) |x| = 1(2/3)

Hướng dẫn giải bài 17 trang 15 SGK Đại số 7 tập 1

1. Ta có |x| ≥ 0, nên các câu:
a) |-2,5| = 2,5 đúng
b) |-2,5| = -2,5 sai
c) |-2,5| = -(-2,5) = 2,5 đúng

2. Tìm x

a) |x| = 1/5 ⇒ x = ± 1/5

b) |x| = 0,37 ⇒ x = ± 0,37

c) |x| =0 ⇒ x = 0

d) |x| = 1(2/3) ⇒ x = ± 1(2/3)


Bài 18 trang 15 SGK Đại số 7 tập 1

Tính
a) -5,17 – 0,469
b) -2,05 + 1,73
c) (-5,17).(-3,1)
d) (-9,18) : 4,25

Hướng dẫn giải bài 18 trang 15 SGK Đại số 7 tập 1

a) -5,17 – 0,469 = – (5,17 + 0,469 ) = -5,639
b) -2,05 + 1,73 = -( 2,05 – 1,73) = – 0,32
c) (-5,17).(-3,1) = 16,027
d) (-9,18) : 4,25 = -2,16

Bài 19 trang 15 SGK Đại số 7 tập 1

Với bài tập: Tính tổng S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5) hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau
Bài làm của Hùng:
S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5)
= ( (-2,3) + (-0,7) + (-1,5)) + 41,5
= (-4,5) + 41,5
= 37
Bài làm của Liên
S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5)
= ( (-2,3) + (-0,7) + (+ 41,5) + (-1,5))
= (-3) +40 =37
a) Hãy giải thích cách làm của mỗi bạn
b) Theo em nên làm cách nào?

Hướng dẫn giải bài 19 trang 15 SGK Đại số 7 tập 1

a) Bạn Hùng áp dụng tính chất giao hoán để nhóm các số thập phân cùng dấu lại rồi thu gọn, sau đó tính tổng hai số thập phân trái dấu
Bạn Liên nhóm các cặp số hạng một cách hợp lý, thu gọn, sau đó tính tổng hai số hạng trái dấu
b) Theo em, trong trường hợp này nên làm theo cách của bạn Liên, vì nó dễ làm, hợp lý, và lời giải đẹp hơn

Bài 20 trang 15 SGK Đại số 7 tập 1

Tính nhanh:
a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)
b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)
c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) + (-2,9) + 4,2
d) (-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5)

Hướng dẫn giải bài 20 trang 15 SGK Đại số 7 tập 1

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3) = (6,3 + 2,4) + ((-3,7) + (-0,3)) = 8,7 + (-4) = 4,7
b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5) = ((-4,9) + 4,9) + ( 5,5 + (-5,5)) = 0 + 0 = 0
c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) + (-2,9) + 4,2 = (2,9 + (-2,9)) + ((-4,2) + 4,2) + 3,7 = 3,7
d) (-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5) = 2,8.( (-6,5) + (-3,5)) = 2,8. ( -10) = -28
  
Để tiện tham khảo, các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 11,12,13,14,15,16 trang 12 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 21,22,23,24,25,26 trang 15,16 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1
Đồng bộ tài khoản